Hilde Lurås

(4/30/2009)
Hilde_Lurås
Stilling: Avdelingssjef
Avdeling: HØKH, Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning
Epost/mobil: hilde.luras@ahus.no / 92 41 75 12

Faglig profil:
Interesseområder er særlig hvilke effekter finansierings- og avlønningsordning,
samt helsevesenets organisering har på legers og pasienters adferd.
Generell helseøkonomi, samhandling med primærhelsetjenesten og fastlegeordningen.

Utdannelse:
Dr. polit (samfunnsøkonomi) fra UiO (2004),
Fysioterapeut fra Statens fysioterapihøgskole (1984).

Tidligere stillinger:
2008-       : Akershus Universitetssykehus
2005-2008: Seniorforsker, HØKH
1995-2005: Forsker, Institutt for helseledelse og helseøkonomi
1996-1997: Spesialrådgiver, Helse- og omsorgsdepartementet 
                 (St.Meld.nr.23 1996/97)
1990-1995: Førstekonsulent, Forskningsavdelingen, Statistisk sentralbyrå
1985-1989: Fysioterapeut ved bla Ullevål sykehus, Menighetssøsterhjemmet 
                 og Vogtsgatens fysikalske institutt

Annet:
2005-2006: Medlem av forskningsgruppe som evaluerte Sykehusreformen
2003-2004: Medlem av det regjeringsoppnevnte samhandlingsutvalget (NOU 2005:3)
1997-2000: Medlem av forskningsgruppe som evaluerte Fastelegereformen
1995-1996: Ansvarlig for den økonomiske evalueringen av Fastelegeforsøket


Publikasjoner: 

Klikk her for å gå til årlige oversikter over Ahus vitenskapelige publikasjoner.