Mathias Barra

(8/2/2010)
Barra_Mathias

Stilling: Postdoc
Avdeling: Forskningssenteret, HØKH
Epost/telefon: mathias.barra@ahus.no / 67 96 87 01


Faglig profil:
Operational Research, modellering og simulering av ulike aspekt ved helsetjenester


Utdannelse:
Cand. Mag Matematikk/Informatikk, UiO 2002
Cand. Scient Matematisk logikk, UiO 2004
PhD Matematisk logikk, UiO 2010


Publikasjoner: 

Klikk her for å gå til årlige oversikter over Ahus vitenskapelige publikasjoner.