Enhet for kommunikasjon

(3/29/2011)

Ahus_fasade_488x223

Alle henvendelser fra pressen skal skje til medievakten på telefon 902 87 117 

Enhet for kommunikasjon har det overordnede ansvaret for informasjon internt i sykehuset og til eksterne aktører som for eksempel publikum (pasienter og pårørende), presse og det politisk / administrative miljøet.

Enheten har ansvaret for sykehusets internavis og sykehusets intranett- og internettsider. Videre tar enheten imot henvendelser fra journalister, skoleelever/studenter og samarbeidspartnere. Vi prøver etter beste evne å besvare spørsmål, eller formidle kontakt til riktig instans ved sykehuset.

Eksterne besøk
Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for organisering av eksterne besøk til sykehuset fra inn- og utland.
Ta kontakt med rådgiver Marie Sleveland på telefon 950 87 996 for mer informasjon om besøk.

Informasjon om pasienter
Vær oppmerksom på at kommunikasjonsavdelingen ikke kan gi informasjon om pasienter, som er innlagt på sykehuset. Er du pårørende må avdelingen hvor pasienten er innlagt besvare henvendelsen etter gjeldende retningslinjer.
Ta kontakt via sentralbordet på telefon 02900.

Unntaket fra dette er uttalelser til pressen vedrørende ulykker og andre hendelser, som har en allmenn interesse. Dette ivaretas av kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med behandlende lege.
Se egne sider for mediaLes mer om
Kontakt oss  |