v. 1.13 PA - Prøver til histologisk undersøkelse fra primærhelsetjenesten

1.0 Hensikt

Sørge for riktig prøvetaking, merking og preanalytisk behandling av prøver som skal til histologisk undersøkelse. 

 

2.0 Omfang

Gjelder for prøvetaking, merking og preanalytisk behandling av prøver som skal til histologisk undersøkelse

Avdelingens åpningstid: Alle hverdager 08.00 - 16.00

Telefonnr. Histologisk prøvesvar:     67 96 12 70

Telefonnr. Histologisk prøvemottak: 67 96 12 69

Postforsendelse av biologisk materiale skal være i samsvar med krav satt av Posten, DSB og Sosial- og helsedirektoratet (2008). Biologisk materiale sendes i posten som A-post eller særpakke.

 

3.0 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Ansvar

Rekvirenter fra primærhelse som sender histologiske prøver til AHUS

3.2 Handling

Ikke bruk felles Laboratorierekvisisjon for prøver til Avdeling for patologi.

 

Bruk felles rekvisisjon for alle histologiske prøver til Avdeling for patologi, AHUS.

 

Rekvisisjonen skal fylles ut fullstendig med:

         11-sifret personnummer

         Fullt navn

         Relevante kliniske opplysninger

         Hvor prøven er tatt fra

         Dato for prøvetaking

         Rekvirerende leges navn, avdeling og telefonnr.

 

Alle prøveglass skal merkes med:

         Fødselsnr.

         Navn

 

Formalinfiksering:

         Vev til rutinemessig histologisk undersøkelse fikseres umiddelbart etter uttak i 10 % bufret formalin.

         Væskemengden bør være minst 20 ganger vevets volum.

         Pass på at forsendelsesboksens lokk er skrudd på, er tett, og at beholderen har vid åpning.

         Vevet blir fast og uelastisk ved fiksering og derfor vanskelig å få ut av en smal boks eller rør.

  

Svartider:

Avdelingen legger vekt på kort svartid og god kvalitet

70 % av prøvene besvares innen 7 kalenderdager.

Elektroniske svar sendes ut flere ganger daglig.

 

Citoprøver/hasteprøver:

Ved spesielle indikasjoner for raskt svar, kryss av for CITO. Svaret vil normalt foreligge påfølgende dag ca kl. 13.00. Innsenderen ringer selv etter svaret.