PA - Prøver til histologisk undersøkelse fra primærhelsetjenesten v. 1.15

1.0 Hensikt

Sørge for riktig prøvetaking, merking og preanalytisk behandling av prøver som skal til histologisk undersøkelse. 

 

2.0 Omfang

Gjelder for prøvetaking, merking og preanalytisk behandling av prøver som skal til histologisk undersøkelse

Avdelingens åpningstid: Alle hverdager 08.00 - 16.00

Telefonnr. Histologisk prøvesvar:     67 96 12 70

Telefonnr. Histologisk prøvemottak: 67 96 12 69

Postforsendelse av biologisk materiale skal være i samsvar med krav satt av Posten, DSB og Sosial- og helsedirektoratet (2008). Biologisk materiale sendes i posten som A-post eller særpakke.

 

3.0 Arbeidsbeskrivelse

3.1 Ansvar

Rekvirenter fra primærhelse som sender histologiske prøver til AHUS

3.2 Handling

 

Bruk rekvisisjon «Histologi» for histologiske prøver til Avdeling for patologi, AHUS.

Ikke bruk felles Laboratorierekvisisjon for prøver til Avdeling for patologi

 

 

Rekvisisjonen skal fylles ut fullstendig med alle rosa felter:

         11-sifret personnummer

         Kvinne/mann

         Postnummer

         Innlagt (JA/NEI)

         HPR-nummer

         Legekontor/ HER-id legekontor

         Prøvetakingstidspunkt

 

I tillegg

         Fullt navn på pasient

         Relevante kliniske opplysninger

         Hvor prøven er tatt fra

         Rekvirerende leges og telefonnummer

 

Alle prøveglass skal merkes med:

         Fødselsnummer.

         Navn

         Rekvisisjons-id fra rekvisisjon (klistrelapper nederst på rekvisisjon)

 

 

Det er også mulig å rekvirere prøver elektronisk fra Dips Interaktor til LVMS (Patologiavdelingens laboratoriedatasystem fra 16. nov. 2020).

Velg riktig rekvisisjon og fyll inn kliniske opplysninger og informasjon tilknyttet prøven.

Merk prøvene med etikett fra Dips Interactor, denne har rekvisisjonsnummer og QR-kode i tillegg til fullstendig pasient-ID.

 

Formalinfiksering:

         Vev til rutinemessig histologisk undersøkelse fikseres umiddelbart etter uttak i 10 % bufret formalin.

         Væskemengden bør være minst 10 til 20 ganger vevets volum.

         Pass på at forsendelsesboksens lokk er skrudd på, er tett, og at beholderen har vid åpning.

         Vevet blir fast og uelastisk ved fiksering og derfor vanskelig å få ut av en smal boks eller rør.

  

Svartider:

Avdelingen legger vekt på kort svartid og god kvalitet

90 % av prøvene besvares innen 14 kalenderdager.

Elektroniske svar sendes ut flere ganger daglig.

 

Citoprøver/hasteprøver:

Ved indikasjoner for raskt svar merk konvolutten tydelig med «CITO».

Kryss av for CITO/pakkeforløp på prøvebeholder og tilhørende rekvisisjon. Svaret vil normalt foreligge påfølgende dag ca kl. 13.00. Innsenderen ringer selv etter svaret.