v. 1.10 Kokain i urin

Indikasjoner

Medisinske prøver ifb. med diagnostikk og behandling av stoffmisbruk. Analysen kan ikke brukes til sanksjonære prøver, jf. Prosedyrer for rusmiddeltesting, IS-2231, Helsedirektoratet.

Generelt

Kokain utvinnes av bladene fra kokaplanten. I medisinsk sammenheng er ekstraktet fra bladene blitt benyttet som lokalanestetikum. Misbrukere søker den potente sentralstimulerende effekten som minner om amfetaminets, men effekten er mer kortvarig. Kokain er en ester som brytes raskt ned i blodbanen til mer hydrofile metabolitter som skilles ut i urin. Det er hovedmetabolitten benzoylecgonine som analyseres. Analysen er spesifikk for kokain.

Vurdering

Det utgis et kvalitativt svar, positiv eller negativ prøve. Cutoff: 300 ng/mL.

 

Positiv prøve: Påvist metabolitt av kokain over cutoff-grensen.

 

Negativ prøve: Ikke påvist metabolitt av kokain i tilstrekkelig konsentrasjon med aktuell metode. Stort væskeinntak kan fortynne urinen og gi et falskt negativt resultat.

Feilkilder

Forbytting av prøve. Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer. Urinens representativitet vurderes ved måling av kreatinin og pH.

Metode

Immunologisk screeninganalyse. Analyseprinsipp: Hemming av aggregatdannelse mellom partikkelbundet antistoff rettet mot benzoylecgonine og benzoylecgonine-konjugater (KIMS). Analyseinstrument: Cobas c501 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Urin, 5–10 mL, i beholder uten tilsetning, fortrinnsvis i gul urin-monovette. Holdbarhet: 2 uker i kjøleskap.