MRSA
MRSA v. 1.5

Agens/Analyser

Meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) dyrkning og nukleinsyrepåvisning

Indikasjon

Indikasjon og prosedyre for testing av pasienter, som får eller skal få behandling ved Ahus, er beskrevet i sykehusets infeksjonskontrollprogram Ahus Smittevern - MRSA Pasienthåndtering ved påvist eller mistenkt MRSA (Ikke tilgjengelig).

MRSA-veilederen: Smittevern 16.

Prøvemateriale

Prøvemateriale er avhengig av indikasjonen for testing.

 

Vanligste prøvematerialer er:

Penselprøve fra nesevinger

Penselprøve fra svelg

Penselprøve fra perineum

Penselprøve fra arr, sår, piercing etc.

Urin

Prøvetaking/ prøvebehandling/
forsendelse

For prøvetaking med pensel anbefales E-Swab. Urin sendes på steril beholder, med eller uten tilsetning av borsyre.

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

Undersøkelse

Prøvene inkuberes først over natt i en oppformeringsbuljong (PHMB), før det utføres en PCR-undersøkelse for deteksjon av gener spesifikke for S. aureus (nuc) og meticillinresistens (mecA/mecC). Begge genene er til stede hvis prøven inneholder MRSA. Ved negativt resultat på ett eller begge genene kan prøven besvares som negativ direkte etter PCR.

Ved postivt resultat på begge genene betyr det at begge genene er til stede i prøven, men dette er ikke ensbetydende med MRSA. Genene kan komme fra ulike bakterier, og for å bekrefte eller avkrefte MRSA, må prøven dyrkes på spesialmedium. Dette tar ytterligere noen dager. 

Tolkning

NEGATIV betyr at MRSA ikke er påvist.

Positive prøver besvares med METICILLINRESISTENT S. AUREUS (MRSA) 

Svartid

1- 3 døgn fra prøven mottas. Analysen gjøres hver dag, også i helgene. Dersom prøven må dyrkes, går det minimum 2 døgn fra prøven mottas til svaret er klart.

Merknader

Første positive funn hos pasient eller ansatt i helseinstitusjon meddeles rekvirenten per telefon. Positivt funn er nominativt meldepliktig til MSIS. MSIS-melding sendes av rekvirenten på eget skjema, i tillegg til MSIS-laboratoriemelding. For pasienter innlagt i helseinstitutsjon i Oslo ønsker også Helseetaten umiddelbar varsling, hvilket ivaretas av laboratoriet.