Cervixprøver
Cervixprøver v. 1.10

Indikasjon:

Ø  Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer:

∙         Gonokokksykdom

∙         Chlamydia trachomatis

Ø  For påvisning av betahemolytiske streptokokker gruppe B (GBS) i svangerskap kan prøver fra cervix godtas, men vi anbefaler prøver tatt fra introitus vaginae og rektum pga bedre sensitivitet se Betahemolytiske streptokokker gruppe B.

Ø  Pipelle-prøver fra endometriet anbefales ved mistanke om intrauterine infeksjoner. Da unngår man at prøvepenselen blir forurenset med vaginalflora. Endometrieinfeksjoner kan forårsakes av mikrober som kan være normalflora i vagina.

 

Prøvetakingsutstyr:

Ø  Gonokokker:

∙     Prøven tas med spesialpensel i eget transportmedium, Cobas® PCR media, og sendes til påvisning ved genteknologisk teknikk.

OBS: Media-røret inneholder guanidinhydroklorid. Skal ikke komme i direkte kontakt med klormiddel eller andre svært reaktive reagenser, som syrer og baser. NB! Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 

∙     I tillegg tas prøve til bakteriell dyrkning for evt resistensbestemmelse på eSwab (transportmedium til bakteriologisk dyrkning).

Ø  Chlamydia:          

∙      Prøven tas med spesialpensel i eget transportmedium, Cobas® PCR media, og sendes til påvisning ved genteknologisk teknikk.

OBS: Media-røret inneholder guanidinhydroklorid. Skal ikke komme i direkte kontakt med klormiddel eller andre svært reaktive reagenser, som syrer og baser. NB! Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 

 

Ø  GBS-Screening:

∙      Prøven tas med pensel som settes i vanlig bakterielt transportmedium (eSwab.)                  

 

Prøvetakingsteknikk:

Ø  Portio cervicis frilegges og tørres av med tupfer.

Ø  Prøvetakingspenselen føres inn i cervixkanalen og roteres.

Ø  Penselen skal umiddelbart etter prøvetakingen settes ned i transportmedium.

Ø  For bruksanvisning for prøvetaking til Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae se vedlagt dokument.

 

 

Oppbevaring før forsendelse:

Kjøleskap.

 

Besvarelse:

Ø  Genteknologiske analyser: Analysen for Chlamydia og gonokokker utføres tre ganger per uke.

 

Ø  Bakteriologisk undersøkelse besvares normalt etter 2 døgn. Hvis gonokokker skal resistensbestemmes tar det ytterligere 1-2 døgn.

 

Merk:

Gonokokkinfeksjon er meldepliktig til MSIS.