Cervixprøver
v. 1.7 Cervixprøver

Indikasjon:

Ø  Mistanke om seksuelt overførbare sykdommer:

∙         Gonokokksykdom

∙         Chlamydia trachomatis

Ø  For påvisning av betahemolytiske streptokokker gruppe B (GBS) i svangerskap kan prøver fra cervix godtas, men vi anbefaler prøver tatt fra introitus vaginae og rektum pga bedre sensitivitet se Betahemolytiske streptokokker gruppe B.

Ø  Pipelle-prøver fra endometriet anbefales ved mistanke om intrauterine infeksjoner. Da unngår man at prøvepenselen blir forurenset med vaginalflora. Endometrieinfeksjoner kan forårsakes av mikrober som kan være normalflora i vagina.

 

Prøvetakingsutstyr:

Ø  Gonokokker:

∙         Prøven tas med spesialpensel i eget transportmedium,  Collection Kit for Endocervical og Lesion Specimens (ProbeTec CT/GC Qx Specimen Collection Kit), og sendes til påvisning ved genteknologisk teknikk.

∙         I tillegg tas prøve til bakteriell dyrkning for evt resistensbestemmelse på flytende Amies eller fast Amies medium med kull.

Ø  Chlamydia:          

∙         Prøven tas med spesialpensel i eget transportmedium (ProbeTec CT/GC Qx Specimen Collection Kit) og sendes til påvisning ved genteknologisk teknikk.

 

Ø  GBS-Screening:

∙         Prøven tas med pensel som settes i vanlig bakterielt transportmedium (Flytende transportmedium til bakteriologsk dyrkning eller fast Amies medium med eller uten kull).                  

 

Prøvetakingsteknikk:

Ø  Portio cervicis frilegges og tørres av med tupfer.

Ø  Prøvetakingspenselen føres inn i cervixkanalen og roteres.

Ø  Når penselen tas ut, er det viktig at vaginalslimhinnen ikke berøres.

Ø  Penselen skal umiddelbart etter prøvetakingen settes ned i transportmedium.

 

Oppbevaring før forsendelse:

Kjøleskap.

Eneste unntak er prøver til dyrkningsundersøkelse (ikke PCR) for gonokokker, disse bør oppbevares i romtemperatur

 

Besvarelse:

Ø  Genteknologiske analyser: Analysen for Chlamydia og gonokokker utføres tre ganger per uke.

 

Ø  Bakteriologisk undersøkelse besvares etter 2 døgn. Hvis gonokokker skal resistensbestemmes tar det ytterligere 1-2 døgn.

 

Merk:

Gonokokkinfeksjon er anonymt meldepliktig til MSIS.