Urinprøver - Laboratoriehåndbok mikrobiologi v. 1.4

Urin

Indikasjoner

 • Kliniske holdepunkt for urinveisinfeksjon, se https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/download.pl?pid=ahus&do=picture&RevisionID=69385&picture=Urin_dok_24009_image001.gifUrinveisinfeksjon - Laboratoriehåndbok mikrobiologi [Godkjent]
 • Påvisning av asymptomatisk bakteriuri
  • hos gravide
  • før urologiske inngrep som innebærer skade på mucosa i blæren
  • barn med refluxproblem
 • Påvisning av nukleinsyrer fra gonokokker og Chlamydia ved mistenkt uretritt
 • Antigenpåvisning mot enkelte spesifikke agens hos barn og voksne, for eksempel gruppe B streptokokker (kun barn), pneumokokker (kun voksne), Legionella, Puumalavirus. Se egne analysebeskrivelser for hvert agens.

 

Prøvetaking

 • Prøve til bakteriell dyrkning bør tas som midstrømsurin eller urin fra nytt kateter.
 • Påvisning av gonokokker https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/download.pl?pid=ahus&do=picture&RevisionID=69385&picture=Urin_dok_24009_image001.gifNeisseria gonorroheae [Godkjent] og Chlamydia https://eqs-ahus.ad.ahus.no/cgi-bin/download.pl?pid=ahus&do=picture&RevisionID=69385&picture=Urin_dok_24009_image001.gifChlamydia trachomatis [Godkjent] bør benyttes første urinstråle.
 • Poseurin hos barn
  • vil ofte forurenses, som regel vil kun negativ urindyrkning ha diagnostisk verdi
  • positiv dyrkning bør om mulig verifiseres med blærepunksjon/kateterprøve
  • posen fjernes så snart det er kommet urin og urinen sendes på sterilt glass
  • fjernes uansett etter en time og ny pose settes på etter ny vask
  • dersom det er mulig å sikre «clean catch» urin er dette å foretrekke.
 • Kateterurin
  • det er ikke indikasjon for å dyrke urin fra permanente katetre som har ligget inne mer enn 48 timer, da disse vil være kolonisert med mikrober som umuliggjør tolkning av dyrkningssvaret
  • dersom kliniske tegn til urinveisinfeksjon, fjernes gammelt kateter og prøven tas fra nytt kateter, eller hvis mulig som midtstrømsurin

Urin til bakteriell dyrkning bør sendes på urin-Monovette beholdere, som finnes både med og uten borsyre, og fås utlevert kostnadsfritt fra laboratoriene på Ahus (kan bestilles per e-post: lab@ahus.no).

 

Oppbevaring av prøven og holdbarhet

Dersom ikke prøvematerialet kan leveres med en gang, skal det oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet.

 • Urin uten tilsetning: er holdbar i 2 timer i romtemperatur og inntil 24 timer i kjøleskap. Prøver som kommer til laboratoriet etter 24 timer vil ikke bli undersøkt.
 • Urin tilsatt borsyre: optimalt transporttid er 24 timer. Transporttid utover dette kan føre til fall i bakterietallet. Prøven vil allikevel bli undersøkt ved laboratoriet i inntil 72 timer etter prøvetaking. Husk å fylle å fylle glassene med urin helt opp til angitt merke. Dette er viktig for å få riktig konsentrasjon av borsyre. For lite urin i glasset kan føre til at bakteriene dør pga for lav pH-verdi og man får en falsk negativ prøve eller for lavt bakterietall.

Besvarelse

 • Negative funn og prøver som er forurenset rapporteres vanligvis etter 1 døgn.
 • Positive funn foreligger vanligvis etter 2 døgn.
 • Resistensbestemmelse gjøres rutinemessig på alle signifikante bakteriefunn.
 • Svartid kan bli forlenget i helger og på helligdager.