Neseprøver
Neseprøver v. 1.4

Prøver fra nese

 

Indikasjoner:

  • Angående prøver fra nasofarynx, se Luftveisprøver
  • Påvisning av bærerskap av Staphylococcus aureus (gule stafylokokker), herunder MRSA. For indikasjoner og riktig prøvetakingsteknikk, se Ahus Smittevern - MRSA Pasienthåndtering ved påvist eller mistenkt MRSA (Ikke tilgjengelig)