v. 1.3 Neseprøver

Prøver fra nese

 

Indikasjoner:

  • Angående prøver fra nasofarynx, se Luftveisprøver
  • Påvisning av bærerskap av Staphylococcus aureus (gule stafylokokker), herunder MRSA. For indikasjoner og riktig prøvetakingsteknikk, se Ugyldig lenke