Sterile hulrom, prøvetaking v. 1.5

Prøver av sekret fra normalt sterile hulrom

(Ledd, pleura, pericard, bursa, cyster, ascites etc.)

 

Aseptisk teknikk

  • Ved prøvetaking skal aseptisk teknikk anvendes. Huddesinfeksjon utføres med 0.5% Klorhexidin-sprit (0.5% Klorhexidin i 70% etanol) som skal virke 1 minutt før prøven tas.
  • Prøvene tas i sterilt rør med skrukork, eller prøven sendes på sprøyte hvor stemplet er sikret mot forskyvning, og kanylen er erstattet med propp.
  • Ved å inokulere prøvematerialet i en blodkulturflaske kan man øke sensitiviteten. Blodkulturflaskene inneholder også resiner som binder antibiotika. Dersom pasienten har fått antibiotika før prøvetakingen finner sted vil man på denne måten øke sannsynligheten for vekst i noe grad.

 

OBS: Dersom materiale sendes i blodkulturflaske, ønsker vi i tillegg materiale på steril beholder/sprøyte. Dette for å kunne kvantitere eventuell vekst og muliggjøre mikroskopi og 16S-undersøkelse. 16S-undersøkelse er en dyrkningsuavhengig metode for identifisering av bakterier og sopp basert på sekvensering av utvalgte gener.

 

Oppbevaring av prøven

  • Dersom ikke prøvematerialet kan leveres med en gang, skal det oppbevares i kjøleskap før forsendelse til laboratoriet.

 

Besvarelse

  • Negative funn rapporteres vanligvis etter 3 døgn.
  • Viktige positive funn meddeles umiddelbart telefonisk og/eller som foreløpig svar i DIPS.
  • Resistensbestemmelse gjøres rutinemessig på alle signifikante funn.