Fluor vaginalis og bakteriell vaginose v. 1.4

Dyrkning av vaginalsekret har begrenset diagnostisk verdi og er sjelden indisert, bortsett fra ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom, SOS. Ved mistanke om SOS foretrekkes sekret fra cervix eller vagina eller urin til undersøkelse for gonokokker og chlamydia ved PCR.

 

Bakteriell vaginose:

Tilstanden bakteriell vaginose (BV) kjennetegnes av overvekst av i hovedsak fakultativ og anaerob blandingsflora (Gardnerella vaginalis, Prevotella spp, Peptostreptococci spp., Mobiluncus spp.,Atopobium sp. oa.). Dette fører til en reduksjon av antall laktobasiller med forhøyning av lokal pH.
Tilstandens kliniske bilde kan variere. Den kan oppstå og forsvinne spontant, men er ikke sjelden en kronisk eller tilbakevendende tilstand. Tilstanden forekommer hyppigst hos kvinner i fertil alder, langt sjeldnere hos menopausale og er meget sjelden hos barn.

 

Dyrkning av Gardnerella vaginalis eller anaerobe bakterier har ingen plass i rutinediagnostikken av BV.

 

Diagnosen BV stilles klinisk ved tilstedeværelse av minst tre av fire av Amsels kriterier:

 Kriterium

Funn

Fluor

Homogen, gråhvit

Lukt (snifftest)

Fiskelukt, øker ved tilsetting av 10 % KOH

pH i vaginalvegg

> 4,5

Mikroskopi av

NaCl våtpreparat

 

Clueceller:

Vaginalepitelceller med økt mengde

bakterier adherent

Fravær av leukocytter

Mikrobiologisk diagnostikk: Vanligvis ingen.

Dersom rekvirerende lege ikke lykkes med å stille en sikker diagnose og også har gjort ett eller flere mislykkede terapiforsøk, kan mikrobiologisk avdeling vurdere å tilby diagnostisk dyrkningsanalyse. Kliniske opplysninger og funn relatert til Amsels kriterier må i så fall alltid ledsage prøven.

 

Candidainfeksjon:

Gjærsopputløst vulvovaginitt kan inndeles i en ukomplisert og komplisert tilstand:

Definisjoner:

 Ukomplisert vulvovaginitt

Sporadisk/sjeldne episoder og

Milde til moderate symptomer og

Mistenkt gjærsoppinfeksjon og

Frisk, ikke gravid kvinne

Komplisert vulvovaginitt

Residiverende episoder (>4 episoder/år) eller

Alvorlige symptomer og funn eller

Mistenkt/påvist non-albicansinfeksjon eller

Mistenkt/påvist gjærsoppinfeksjon hos spesielle pasienter(diabetes mellitus, alvorlig grunnsykdom, immunsvekket, graviditet, andre vulvovaginale tilstander).

Klinisk diagnostikk ukomplisert vulvovaginitt:

Klinisk undersøkelse

pH måling fra vaginalvegg (ikke fluor)

Mikroskopi av 10% KOH preparat (sopphyfer, gjærsopp)

 

Mikrobiologisk diagnostikk:

Tilbys vanligvis ikke ved ukomplisert vulvovaginitt men kan vurderes dersom sterk klinisk mistanke og det er negativ mikroskopi.

Ved komplisert vulvovaginitt vil dyrkningsanalyse med eventuell resistensbestemmelse bli utført.

Bemerk: For å få utført dyrkningsanalyse/resistensbestemmelse må tilfredsstillende kliniske opplysninger og resultater av undersøkelser ledsage prøven.

 

Fluor vaginalis:

Indikasjonene for bakteriologisk dyrkning ved fluor vaginalis er få. Dyrkning anbefales ved:

         Fluor vaginalis hos barn (Gruppe A streptokokker (GAS), pneumokokker, Haemophilus influenzae)

         Fluor vaginalis etter operative inngrep, nylig gjennomgått abort/fødsel eller nylig spiralinnsetting. Anaerob dyrkning utføres i tillegg dersom biopsi, aspirat eller prøve tatt peroperativt og/eller fra antatt sterilt område.

         Kvinner med residiverende genital fluor/problemer, eventuelt ved uttalte symptomer.

         Kvinner med symptomer/slimhinneforandringer og negativ mikroskopi mht sopp og clueceller (GAS, sopp).

         Kvinner med sår/erosjoner i genitalia og ved mistanke om toksisk sjokk syndrom (TSS)

Merknad:

Uten relevante kliniske opplysninger vil dyrkning av vaginalsekret ikke utføres.

 

 Lenke:

Vaginale prøverCervixprøver


 close