Konjunktivitt
v. 1.4 Konjunktivitt

Bakteriell etiologi:

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae*, Chlamydia trachomatis*.

 

* Viktig å huske på hos nyfødte.

 

Viral etiologi:

Adenovirus, Herpes simplex virus, Varicella-zoster virus, Enterovirus.

 

Bemerk at luftveisvirus utover adenovirus er vanlige ved konjunktivitt, men slike infeksjoner går normalt over av seg selv og krever ikke behandling.

 

Prøvemateriale:

Puss, slim (ikke tårevæske), celleavskrap for Chlamydia eller virus. 

 

Prøvetakingsteknikk:

Prøven tas fra innsiden av nedre øyelokk ved mistanke om konjunktivitt. 

 

Forsendelse:

Vattpensel i bakteriologisk eller virus transportmedium, spesialpensel og transportmedium for Chlamydia. Se tabell under.

 

Agens

Prøvetakingsutstyr

PCR basert påvisning        

               

                 Adenovirus

 

                

                Neisseria gonorrhoeae

                Chlamydia trachomatis

                

 

                HSV type 1 og 2

 

             

 

 

Pensel i virustransportmedium (TMVL, UTM)

 

Spesialpensel i eget transportmedium for Chlamydia og N. gonorrhoea (BD ProbeTec Qx Collection Kit)

 

TMVL / BD ProbeTec Qx Collection Kit

Dyrkningsbasert påvisning

                 S. pneumoniae

                 H. influenzae

                 S. aureus

                 P. aeruginosa

                 M. catarrhalis

                 Neisseria gonorrhoeae

 

 

 

 

Vattpensel i transportmedium med flytende Amies.

 

 

 

 

 

 

Oppbevaring av prøven inntil forsendelse:

Kjøleskap.

Unntak: ved sterk mistanke om gonokokker må dyrkningsprøven oppbevares i romtemperatur.

 

Besvarelse:

PCR basert påvisning:

Prøver undersøkes ukentlig for både adeno og chlamydia/gonokokker og HSV ½.

 

Dyrkningsbasert påvisning:

Besvares hovedsakelig etter 2-3 døgn.

                                               

Behandling:

Råd om eventuell behandling baseres på kjente resistensforhold for bakterien eller utfra resistensbestemmelse. En resistensbestemmelse vil kun være veiledende da S-I-R kategorisering ikke er utarbeidet for lokalbehandling i øyet.

 

Merk:

Gonokokkinfeksjon er meldepliktig til MSIS.