Konjunktivitt
Konjunktivitt v. 1.6

Bakteriell etiologi:

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae*, Chlamydia trachomatis*.

 

* Viktig å huske på hos nyfødte.

 

Viral etiologi:

Adenovirus, Herpes simplex virus, Varicella-zoster virus, Enterovirus.

 

Bemerk at luftveisvirus utover adenovirus er vanlige ved konjunktivitt, men slike infeksjoner går normalt over av seg selv og krever ikke behandling.

 

Prøvemateriale:

Puss, slim (ikke tårevæske), celleavskrap for Chlamydia eller virus. 

 

Prøvetakingsteknikk:

Prøven tas fra innsiden av nedre øyelokk ved mistanke om konjunktivitt. 

 

Forsendelse:

Vattpensel i bakteriologisk eller virus transportmedium, spesialpensel og transportmedium for Chlamydia. Se tabell under.

OBS: Media-røret til Chlamydia trachomatis inneholder guanidinhydroklorid. Skal ikke komme i direkte kontakt med klormiddel eller andre svært reaktive reagenser, som syrer og baser. NB! Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 

 

Agens

Prøvetakingsutstyr

PCR basert påvisning        

               

                 Adenovirus

 

                

                Neisseria gonorrhoeae

                Chlamydia trachomatis

                

 

                HSV type 1 og 2

 

             

 

 

TMVL / eSwab

 

Spesialpensel i eget transportmedium for Chlamydia og N. gonorrhoea (Cobas® PCR media)

 

TMVL / eSwab

Dyrkningsbasert påvisning

                 S. pneumoniae

                 H. influenzae

                 S. aureus

                 P. aeruginosa

                 M. catarrhalis

                 Neisseria gonorrhoeae

 

 

 

 

Vattpensel i transportmedium med flytende Amies.

 

 

 

 

 

 

Oppbevaring av prøven inntil forsendelse:

Kjøleskap.

 

Besvarelse:

PCR basert påvisning:

Prøver undersøkes ukentlig for både adeno og chlamydia/gonokokker og HSV ½.

 

Dyrkningsbasert påvisning:

Besvares hovedsakelig etter 2-3 døgn.

                                               

Behandling:

Råd om eventuell behandling baseres på kjente resistensforhold for bakterien eller utfra resistensbestemmelse. En resistensbestemmelse vil kun være veiledende da S-I-R kategorisering ikke er utarbeidet for lokalbehandling i øyet.

 

Merk:

Gonokokkinfeksjon er meldepliktig til MSIS.