Hvordan finne svar på mikrobiologiske analyser i DIPS v. 1.4

Alle prøvesvar fra genteknologisk, infeksjonsimmunologisk, og bakteriologisk analyse som sendes elektronisk legger seg alltid i rekvisisjonsvisning(CRTL+L), under utforsker F12 og i alle journaldokumenter (CTRL +O). Svarene legger seg kronologisk på dato for prøvebestilling i alle tre områdene. Muligheten til å se tidligere versjoner av samme svar finnes kun i CTRL+L.

 

Mikrobiologiske undersøkelser utført ved laboratoriet på Ahus, samt prøvesvar på noen av sendeprøvene fra OUS:

 

1. Lukk opp: Vis Laboratoriesvar (Ctrl+L)

2. Stå på arkfanen: Rekvisisjoner

3. Finn ønsket rekvisisjon ut fra prøvetakingstidspunkt. Mikrobiologiske svar er merket med Materiale og evt lokalisasjon (lok/pos).

4. PDF-svar vises automatisk. Noen analyser er uten PDF.

Finnes det flere versjoner av PDF-vedlegg kan man bla mellom disse ved å velge knappene

Forrige versjon/Siste versjon.
(PDF bør brukes da andre visninger ikke nødvendigvis vil vise kommentarer og medisinske vurderinger korrekt).

5. Ahus mottar laboratoriesvar elektronisk i DIPS fra OUS på prøver vi har videresendt dit (noen unntak gjelder). De elektroniske Labsvarene fra OUS vil følge samme svarvisning som for interne labsvar. For å se hvor prøvesvaret kommer fra hvis det ikke er pdf-visning må du hake av for tjenesteyter på rekvisjonsvisningen (Velges under Vis kolonneliste, hak av for tjenesteyter.) Vil da komme en ny kolonne der utførende lab står under Tjenesteyter.

 

Tekstboks: TjenesteyterEllipse: 5 5

Ellipse: 3Ellipse: 1Ellipse: 2

 

Ellipse: 45

 

Bruk av filter i Laboratoriesvar

Det er nå mulig å åpne kun mikrobiologiske svar ved å filtrere på rekvisisjonstype. Hak av for «Labsvar, Mikrobiologi» så vises kun mikrobiologiske svarrapporter i rekvisisjonslisten:

 

 

 

Bakt svar ble før 07.12.15 scannet til DIPS og disse gjenfinnes i CTRL+O og under F12 som de øvrige. Dersom det er flere versjoner er valget for å se tidligere versjoner aktivt.  Det vil også stå Ja i rubrikken Ny versjon.

 

Svar på dyrkningsundersøkelser før 07.12.15 og prøvesvar fra andre laboratorier

(Prøvesvar fra OUS endret visning 21.11.2017. Under undersøkelser utført ved Ahus):

 

1: Start utforsker (F12).

2: Velg Prøvesvar, vev og væsker, deretter FE Mikrobiologi, virologi og serologi.

3: Dokumenttypen heter Mikrobiologi (skan). Benytt forhåndsvisning for å se Prøvetakingsdato og Prøve besvart-dato.

4. Prøvesvar fra OUS på pasienter som har hjelpenummer vil bli scannet inn.

Ellipse: 3Ellipse: 2

 

Ved spørsmål kan du kontakte:

Sykehuspartner 32 23 53 30 DIPS brukerstøtte.

 

Ved faglige spørsmål kan du kontakte rådgivningstelefon mikrobiologi 69412 man-fre (lør) 8-15 (14).