Chlamydophila pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae v. 1.5

Chlamydophila pneumoniae nukleinsyrepåvisning og infeksjonsimmunologi

 

1. Nukleinsyrepåvisning

 

 

Agens/Analyser 

 

Chlamydophila pneumoniae nukleinsyrepåvisning

Indikasjon

 

Infeksjon med bakterien er ofte asymptomatisk eller gir milde symptomer. Bakterien kan imidlertid forårsake atypisk pneumoni, øvre luftveisinfeksjoner, sinusitt, otitt, tonsillitt. Symptomene starter ofte med feber, faryngitt og heshet og sykdomsforløp er vanligvis langt. Alvorlige komplikasjoner som myokarditt, meningoencefalitt, artritt eller Guillain-Barré syndrom er svært uvanlig. 

Prøvemateriale

 

Nasopharynxsekret, halssekret

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

 

Pensel på virus transportmedium, se.EQS ID: 19481

Holdbarhet: 7 dager i kjøleskapstemperatur.

Undersøkelse

 

In house Real-time PCR mot genet for Major Outer Membrane Protein.

Tolkning

Negativ/Positiv

Svartid

 

I sesong: 1-3 virkedager.

Utenom sesong: 1-3 virkedager.

Enkeltanalyser kan være ferdig tidligere, men svar sendes ut først når svar på alle rekvirerte analyser foreligger.

 

Merknader

 

PCR er aktuelt i sykdommens akutte fase (<4 uker) da det er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Analysen er en del av en analysepakke for luftveisbakterier.

 

 

 

2. Infeksjonsimmunologi

 Antistoffpåvisning med tanke på Chlamydophila pneumoniae utføres ikke lenger. PCR-undersøkelse (se over) har bedre sensitivitet og spesifisitet og anbefales derfor.