Chlamydia trachomatis
Chlamydia trachomatis v. 1.10

Agens/Analyser

 

Chlamydia trachomatis DNA (PCR)

Indikasjon

 

Chlamydia trachomatis gir oftest uretritt, epididymitt, kronisk proktitt og ikke-akutt prostatitt hos menn. Hos kvinner kan den gi cervicitt og akutt salpingitt.

Rekvireres ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom. Det bør være relativt lav terskel for rekvirering av klamydiapåvisning, også uten at det foreligger kliniske symptomer, da opptil 70-90% av infeksjonene er subkliniske. Generelt anbefales testing ved symptomer forenlig med klamydiainfeksjon (inkludert uklare tilstander i genitalia eller abdomen), ved funn av annen seksuelt overførbar sykdom, ved smitteoppsporing rundt et kjent klamydiatilfelle, etter mulig eksponering (som voldtekt/overgrep eller ubeskyttet, tilfeldig sex) og hos personer under 25 år ved hvert partnerbytte, graviditet eller abort. Kan også være aktuelt ved utredning av infertilitet, kynnere, vannavgang/premature rier.

Smitte kan også finne sted i fødselskanalen og føre til neonatal konjunktivitt og/eller klamydiapneumoni.

Prøvemateriale

 

Sekret fra vagina hos kvinner, evt også sekret fra endocervix dersom det foretas gynekologisk undersøkelse. Vaginalprøve kan gjerne tas av pasienten selv.

Sekret fra uretra hos menn.

Urin uten tilsetning (førstestrømsprøve).

Sekret fra øye (se merknader).

Andre prøvematerialer (se merknader).

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

 

Sekret fra endocervix og urethra:

Benytt Cobas® PCR media prøvetakingsutstyr

Se  http://eqs/cgi-bin/download.pl?pid=ahus&do=picture&RevisionID=112497&picture=CT_labhandbok_image001.png Cervixprøver

OBS: Media-røret inneholder guanidinhydroklorid. Skal ikke komme i direkte kontakt med klormiddel eller andre svært reaktive reagenser, som syrer og baser. NB! Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 

 

Urin:

Pasienten skal ikke ha urinert den siste timen før prøvetaking. De første 15-40 ml av urinen samles i steril plastbeholder uten tilsetninger.

 

Oppbevaring/

holdbarhet

Fersk urin

Penselprøver Menn og Kvinner i Cobas PCR Media

2-30 ºC

8 timer ved oppbevaring i romtemperatur

Lang holdbahet

2-8 ºC

14 dager

 Lang holdbahet

- 20 ºC

60 dager.

Penselprøver i Cobas PCR Media skal ikke fryses

Undersøkelse

 

PCR påvisning av C.trachomatis. Settes opp sammen med Neisseria gonorrhoea PCR på Cobas 6800.

 

Tolkning

 

Påvist, ikke påvist, inkonklusiv.

 

Svartid

 

1-6 virkedager.

Merknader

 

Øyeprøver bør om mulig tas før det appliseres medikamenter. Konjunktiva, prøvetaking

 

Analysen kan også settes opp på prøver tatt på TMVL eller Eswab, men sensitiviteten på prøver tatt på disse mediene er noe lavere enn for prøver tatt på Cobas® PCR medium.