v. 1.12 Laboratoriehåndboka
Analyseregister (alle laboratorier) Forsendelse og transport av biologisk materiale Prøvetaking og -behandling i primærhelsetjenesten Medisinsk biokjemi Patologi
-
For ytterligere informasjon gå via www.ahus.no til avdeling for patologi Medisinsk mikrobiologi Retningslinjer for prosjekter Svarutgivelser Rekvirering av analyser og undersøkelser Prøvetakingsservice på Ahus Immunologi og transfusjonsmedisin Utstyr til prøvetaking og forsendelse