Laboratoriehåndboka
Laboratoriehåndboka v. 1.17
Immunologi ogtransfusjonsmedisinUtstyr til prøvetaking og forsendelseRetningslinjer for prosjekterSvarutgivelserRekvirering av analyser og undersøkelserPrøvetakingsservice på AhusPrøvetaking og -behandling i primærhelsetjenestenForsendelse og transport av biologisk materialeAnalyseregister (alle laboratorier)Ved spørsmål ta kontakt på e-post: lab@ahus.noMedisinskmikrobiologiPatologiGenerell informasjonMedisinskbiokjemi