Lenker fra elementet «Immunologi og transfusjonsmedisin»
Pretransfusjonstesting (ABO-typing og screening)
Erytrocyttkonsentrat
ABO/Rh(D)-typing og antistoffscreening gravide