v. 1.3 ANTI-DNA (Dobbelttrådet Nukleært Antigen) - Immunfluorescens

Generelt

Screening utføres i fortynning 1:10. Positiv prøve titreres dersom anti-ds-DNA (Elia) er negativ. Dersom denne er positiv, gir verdien på anti-ds-DNA (Elia) presisere informasjon om sykdomsaktiviteten.

Dersom titreres, utgis svar i titer som er den inverse verdien av den høyeste fortynningen som gir positivt resultat. Ellers utgis svar som positiv/negativ.

Referanseområde

negativ

Vurdering

Sterkt anti-nativt dsDNA gir stor mistanke om SLE.

Metode

Antistoff mot nativt (double-stranded) DNA påvises med indirekte immunfluorescenstest med utstryk av protozoa Crithidia luciliae.