TLMB - Svarresponstid for analyser utført ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi (Nordbyhagen og Kongsvinger) v. 3.10

Nederst i skjemaet

Oversikt over svarresponstider

 

På grunn av kapasitetsutfordringer i forbindelse med COVID-19 utbruddet, vil Molekylærgenetisk diagnostikk ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi prioritere luftveisprøver og SARS CoV2.

Resterende analyser vil i perioden fra d.d. til ut september 2021 enten videresendes til andre laboratorier, analyseres ved alternativ metode eller fryses ned og analyseres på et senere tidspunkt. Gjeldende svartider vil derfor kunne fravikes.

27.03.2020

 

Med svarresponstid menes tiden fra prøven er mottatt i laboratoriene til utsendelse av analysesvar.

  • Ø-hjelpsprøver prioriteres og analyseres så fort de er klare for analysering. Serumprøver må koagulere (henstand 30 min.) og sentrifugeres før analysering. Det forutsettes at rekvirering/rekvisisjon foreligger, at prøven er rødmerket og har rett barkode.
  • Uventede grovt patologiske prøvesvar ringes iht. dokument Grenser for telefonvarsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar.
  • NB! Polikliniske prøver mottatt dagen før fri- eller helgedager blir analysert og rapportert neste vanlige arbeidsdag.
  • Under ferieavvikling om sommeren, kan svartiden for enkelte analyser være noe lengre enn angitt!

 

 

 

 

 

 

Analyse

Ø-hjelp

Ø-hjelp

På  forespørsel (telefon)

Ø-hjelp ved stans av data-systemer

> 2t

Rutine,

prøver fra inneliggende pasienter

Rutine,

prøver fra primærhelse-tjenesten (PHT)

 

 

Medisinsk biokjemi

 

 

14-3-3-protein i

spinalvæske

 

 

 

4-6 uker

4-6 uker

 

 

ACTH

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

ALAT

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Albumin

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Albumin i spinalvæske

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Albumin i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Albumin/kreatinin-ratio i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Alfa1-antitrypsin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Alfa1-antitrypsin genotyping

 

 

1 måned

1 måned

 

 

Alfa-talassemi genotyping

 

 

1-4 uker

1-4 uker

 

 

Alkalisk fosfatase

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Ammoniakk

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Anti-TPO

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Antitrombin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

ApoE-genotype

(Apolipoprotein E)

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

Apts prøve

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

APTT

X

 

X

2 timer

Etter avtale med lab pga begrenset holdbarhet.

 

 

ASAT

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Base excess

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

Basofile

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

 

Beta-amyloid, A-beta-42, i spinalvæske

 

 

 

2-3 uker

2-3 uker

 

 

Bilirubin, konjugert

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Bilirubin, neonatal

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Bilirubin, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Bilirubin, ukonjugert

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Blod i feces (Hemo-Fec)

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Blodutstryk

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

C3

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

C4

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

CK

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

CRP

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

CEA

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

CA 125

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

CSF-biomarkører

 

 

 

2-3 uker

2-3 uker

 

 

D-Dimer

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Diff., maskinell

X

 

X

2 timer, hvis maskindiff kan gis ut

Neste virkedag

 

 

Diff., manuell

 

 

 

1-4 timer. Utføres kun på virkedager

Neste virkedag

 

 

Eosinofile

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

 

Erytroblaster

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Erytrocytter

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Erytrocytter i ascites

X

 

 

2 timer

 

 

 

Erytrocytter i pleuravæske

X

 

 

2 timer

 

 

 

Ferritin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Fibrinogen

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Folat

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Fosfat

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Fosfat i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Fosfotau i spinalvæske

 

 

 

2-3 uker

2-3 uker

 

 

Frie lette kjeder, kappa

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Frie lette kjeder, lambda

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Frie lette kjeder, ratio kappa/lambda

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

FSH

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Glukose

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Glukose i spinalvæske

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

Gravitest

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

GT

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Haptoglobin

X

 

 

4 timer

Neste virkedag

 

 

HbA1c

 

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

HbF

 

 

 

Innen 5 virkedager

Ikke aktuelt

 

 

HbS

 

 

 

Innen 5 virkedager

Ikke aktuelt

 

 

hCG

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Hematokrit (EVF)

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Hemoglobin (Hb)

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Hemokromatose-gentest

 

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

Homocystein

 

 

 

4 timer

Neste virkedag

 

 

IgA, IgG og IgM

 

 

 

4 timer

Neste virkedag

 

 

IgG i spinalvæske

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Immunfiksasjon av serum- eller urinprotein

 

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

INR

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

INR, kapillær

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

IRF

X

 

 

2 timer

Neste virkedag 

 

 

Isoelektrisk fokusering av IgG

 

 

 

1-2 uker

1-2 uker

 

 

Jern

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kalium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kalium i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Kalprotektin i feces

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Kalsium, albuminkorrigert

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kalsium, fritt

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kalsium, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kalsium i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Karbamid

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Karbamid i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Klorid

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kobber serum + urin

 

 

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

 

Kolesterol, total

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kolesterol, HDL

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kolesterol, LDL

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kortisol

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Kreatinin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Kreatinin i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Krystaller i leddveske

 

 

 

Neste virkedag

 

 

 

Laktat

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

Laktasemangel-gentest

 

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

LD

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Leidenmutasjon

 

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

Leukocytter

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Leukocytter i div. kroppsvæsker (spinal-, ascites-, pleura-)

X

 

X

2 timer, hvis maskinresultat kan gis ut

1-2 dager

 

 

Leukocytter (lave) i filtrerte blodprodukter

 

 

 

1-2 virkedager

 

 

 

LH

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Lymfocytter

X

 

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

 

Magnesium

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Magnesium i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Malariautstryk

X

 

X

Vurderes av rekvirerende lege

Neste virkedag

 

 

MCH

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

MCHC

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

MCV

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

MMA (Metylmalonsyre)

 

 

 

2-8 virkedager

2-8 virkedager

 

 

Monocytter

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

 

Natrium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Natrium i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

NT-proBNP

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Nøytrofile granulocytter

X

 

X

2 timer, hvis svar fra hematologimaskin

Neste virkedag

 

 

Osmolalitet i serum / urin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Pankreasamylase

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

pCO2

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

pH

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

pH i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

pO2

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

Progesteron

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Prolaktin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Protein C

 

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Protein S

 

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Proteinelektroforese i serum

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Protein, total

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Protein, total, i spinalvæske

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

Protein, total, i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Protein/kreatinin-ratio i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Protrombinmutasjon

 

 

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

 

PSA

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

PTH

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Pyrosekvensering av MCM6-områder ifm laktasmangel gentest

 

 

 

1-3 uker

1- 3 uker

 

 

Retikulocytter

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

S100B

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Selen

 

 

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

 

SHBG

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Sink serum + urin

 

 

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

 

Somatisk mutasjon i Janus-kinase2 V617F

 

 

 

10 virkedager

10 virkedager

 

 

SR (senkningsreaksjon)

 

 

 

3 timer

Ikke aktuelt

 

 

Syrebase-status

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

 

 

T3, fritt

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

T4, fritt

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Testosteron

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Total-CO2

 X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Totaltau i spinalvæske

 

 

 

2 -3 uker

2 -3 uker

 

 

Transferrin

 

 

 

4 timer

Neste virkedag

 

 

Transferrinmetning

 

 

1-4 timer

Neste virkedag

 

 

Transferrinreseptor

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

TRAS

 

 

 

1-5 dager

1-5 dager

 

 

Triglyserider

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Trombocytter

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Troponin T

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

TSH

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Urinveiskonkrementer

 

 

 

1-2 uker

1-2 uker

 

 

Urinsyre

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Urinsyre i urin

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Vitamin B12

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Vitamin D (25-OH-D)

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Xantokromi (bilirubin i spinalvæske)

X

Tel: 69764300

 

Neste virkedag

Ikke aktuelt

 

 

Østradiol

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmakologi og rusmidler

Ø-hjelp

Ø-hjelp

På  forespørsel (telefon)

Ø-hjelp ved stans av data-systemer

> 2t

Rutine,

prøver fra inneliggende pasienter

Rutine,

prøver fra primærhelse-tjenesten (PHT)

 

 

Aceton

X

 

X

1-4 timer ved forespørsel

Ikke aktuelt

 

 

Digoksin

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Etanol

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Fenytoin

X

Tel: 69764300

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Gentamicin

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Isopropanol

X

 

X

1-4 timer ved forespørsel

Ikke aktuelt

 

 

Karbamazepin

 

X

Tel: 69764300

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Litium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Metanol

X

 

X

1-4 timer ved forespørsel

Ikke aktuelt

 

 

Metotreksat, MTX

X

 

 

X

Høydose: 2 timer Lavdose: Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Paracetamol

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

 

 

Teofyllin

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

 

 

Valproat

 

X

Tel: 69764300

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

Rusmiddelscreening i urin

 

 

 

 

 

 

 

Amfetaminer

 

 

 

1-3 virkedager

1- 3 virkedager

 

 

Benzodiazepiner

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Buprenorfin

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Cannabinoider

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Etylglukuronid

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Kokain

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Metadonmetabolitt (EDDP)

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Opiater

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Oksykodon

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Tramadol

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Spesifikk analyse av sentralstimulerende stoffer i urin

 

 

 

 

 

 

 

Amfetamin

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Benzoylecognin

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Kathinon

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Kathin

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Kokain

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

MDMD

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

MDEA

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

MDA

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Metamfetamin

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Metylfenidat

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

PMA

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

PMMA

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Ritalinsyre

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Spesifikk analyse av benzodiazepiner i urin

 

 

 

 

 

 

 

α-OH-Alprazolam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

7-aminoklonazepam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

7- aminonitrazepam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

7-aminoflunitrazepam,

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Desmetyldiazepam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Oxazepam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Temazepam

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Spesifikk analyse av Z-hypnotika i urin

 

 

 

 

 

 

 

Zolpidem

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Zopiklon

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

Spesifikk analyse av cannabinoider i urin

 

 

 

 

 

 

 

THC_COOH (tetrahydrocannabinolsyre,11-nor-9-carboxy-Δ9-THC)

 

 

 

1-4 virkedager

1-4 virkedager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisinsk immunologi

Ø-hjelp

Ø-hjelp

På  forespørsel (telefon)

Ø-hjelp ved stans av data-systemer

> 2t

Rutine,

prøver fra inneliggende pasienter

Rutine,

prøver fra primærhelse-tjenesten (PHT)

 

 

ANA

X

Tel: 61232 / 64298

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

ANCA, C-ANCA og P-ANCA

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-CCP

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-Cenp-B EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-DNA Chritidia

 

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

 

Anti-ds DNA EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-F-Actin

 

 

 

1-7 virkedager

1-7 virkedager

 

 

Anti-GBM (glomerulus basalmembran)

 

X

Tel: 61232 / 64298

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-parietalceller

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-intrinsic factor

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Anti-Jo-1 EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-M2

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-MPO EliA

 

X

Tel: 61232 / 64298

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-MPO IF

 

 

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Anti-PR 3 IF

 

 

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Anti-PR3 EliA

 

X

Tel: 61232 / 64298

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-U1 RNP EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-Scl-70 EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SmD EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SSA EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SSB EliA

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

CD16+56+

 

 

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD19+

 

 

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD3+

 

 

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD4+

 

 

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD8+

 

 

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

Genotyping av RBC-antigener

 

 

 

2 måneder

2 måneder

 

HLA-B27

 

 

 

10 virkedager

10 virkedager

 

HLA DQ-typing

 

 

 

12 virkedager

12 virkedager

 

IgA anti-deamidert gliadin

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgA anti-tTG

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgE, mot spesifikke allergener

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgE, total

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgG anti-tTG (Tissue transglutaminase)

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgG-anti-deamidert gliadin

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgM RF

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Kuldeagglutininer

 

 

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Phadiatop

 

 

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

Medisinsk biokjemi Kongsvinger

 

Analyse

Ø-hjelp

Ø-hjelp

På 

forespørsel (telefon)

Ø-hjelp ved stans av data-systemer

> 2t

Rutine,

prøver fra inneliggende pasienter

Rutine,

prøver fra primærhelse-tjenesten (PHT)

ALAT

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Albumin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Albumin i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Albumin/kreatinin-ratio i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Alkalisk fosfatase

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

APTT

X

 

X

2 timer

Etter avtale med lab pga begrenset holdbarhet.

ASAT

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Base excess

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

Basofile

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

Bilirubin, konjugert

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Bilirubin, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Bilirubin, ukonjugert

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Blod i feces (Hemo-Fec)

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

Blodutstryk

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

CK

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

CRP

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

CEA

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

CA 125

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

D-Dimer

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Diff., maskinell

X

 

X

2 timer, hvis maskindiff kan gis ut

Neste virkedag

Diff., manuell

 

 

 

1-4 timer. Utføres kun på virkedager

Neste virkedag

Eosinofile

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

Erytroblaster

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

Erytrocytter

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

Erytrocytter i ascites

X

 

 

2 timer

 

Erytrocytter i pleuravæske

X

 

 

2 timer

 

Ferritin

 

X

8 timer

Neste virkedag

Fibrinogen

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Folat

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Fosfat

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Fosfat i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Glukose

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Glukose i spinalvæske

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

GT

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

HbA1c

 

 

 

1-2 virkedager

1-2 virkedager

Hematokrit (EVF)

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

HCG i serum

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Hemoglobin (Hb)

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Homocystein

 

 

 

Neste virkedag

Neste virkedag

INR

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

INR, kapillær

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

Jern

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kalium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kalium i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Kalsium, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kalsium i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Karbamid

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Karbamid i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Klorid

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Klorid i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Kolesterol, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kolesterol, HDL

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kolesterol, LDL

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kreatinin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Kreatinin i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Laktat

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

LD

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Leukocytter

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Leukocytter i div. kroppsvæsker (spinal-, ascites-, pleura-)

X

 

X

2 timer, hvis maskinresultat kan gis ut

Ikke aktuelt

Lymfocytter

X

 

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

Magnesium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Magnesium i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Malariautstryk

X

 

X

Vurderes av rekvirerende lege

Neste virkedag

MCH

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

MCHC

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

MCV

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

Monocytter

X

 

 

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

Natrium

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Natrium i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

NT-proBNP

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Nøytrofile granulocytter

X

 

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

Osmolalitet i serum / urin

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Pankreasamylase

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

pCO2

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

pH

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

pO2

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

Protein, total

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Protein, total, i spinalvæske

X

 

X

2 timer

Ikke aktuelt

Protein, total, i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Protein/kreatinin-ratio i urin

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

PSA, total

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

PSA, fritt

 

 

 

 

 

PTH

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Retikulocytter

X

 

 

2 timer

Neste virkedag

S100B

X

 

X

2 timer

Neste virkedag

SR (senkningsreaksjon)

 

 

 

4 timer

Ikke aktuelt

Syrebase-status

X

 

 

2 timer

Ikke aktuelt

T3, fritt

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

T4, fritt

 

 

 

8 timer

Neste virkedag

Total-CO2

 X

 

X

2 timer

Neste virkedag

Transferrin

 

 

X

8 timer

Neste virkedag

Transferrinmetning