v. 2.10 Svarresponstid for analyser utført ved Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Oversikt over svarresponstider

Med svarresponstid menes tiden fra prøven er mottatt i laboratoriene til utsendelse av analysesvar.

  • Ø-hjelpsprøver prioriteres og analyseres så fort de er klare for analysering. Serumprøver må koagulere (henstand 30 min.) og sentrifugeres før analysering. Det forutsettes at rekvirering/rekvisisjon foreligger, at prøven er rødmerket og har rett barkode.
  • Uventede grovt patologiske prøvesvar ringes iht. dokument Grenser for telefonvarsling av grovt patologiske medisinsk biokjemiske prøvesvar.
  • NB! Polikliniske prøver mottatt dagen før fri- eller helgedager blir analysert og rapportert neste vanlige arbeidsdag.
  • Under ferieavvikling om sommeren, kan svartiden for enkelte analyser være noe lengre enn angitt!

 

 

 

 

Analyse

Ø-hjelp

Rutine, prøver fra inneliggende pasienter

Rutine, prøver fra primærhelse-tjenesten

 

Medisinsk biokjemi

 

129-polymorfismen i prionproteingenet

 

2-3 uker

2-3 uker

 

14-3-3-protein i spinalvæske

 

2-3 uker

2-3 uker

 

ACTH

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

ALAT

X

2 timer

Neste virkedag

 

Albumin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Albumin i spinalvæske

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Albumin i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Albumin/kreatinin-ratio i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Alfa1-antitrypsin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Alfa1-antitrypsin genotyping

 

1 måned

1 måned

 

Alfa-talassemi genotyping

 

1-4 uker

1-4 uker

 

Alkalisk fosfatase

X

2 timer

Neste virkedag

 

Ammoniakk

X

2 timer

Neste virkedag

 

Anti-TPO

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Antitrombin

X

2 timer / utføres kun på forespørsel etter kl.15.30

Neste virkedag

 

ApoE-genotype

(Apolipoprotein E)

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

Apts prøve

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

APTT

X

2 timer

Etter avtale med lab pga begrenset holdbarhet.

 

ASAT

X

2 timer

Neste virkedag

 

Base excess

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

Basofile

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

Beta-amyloid, A-beta-42, i spinalvæske

 

2-3 uker

2-3 uker

 

Bilirubin, konjugert

X

2 timer

Neste virkedag

 

Bilirubin, neonatal

X

2 timer

Neste virkedag

 

Bilirubin, total

X

2 timer

Neste virkedag

 

Bilirubin, ukonjugert

X

2 timer

Neste virkedag

 

Blod i feces (Hemo-Fec)

X

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Blodutstryk

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

C3

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

C4

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

CK

X

2 timer

Neste virkedag

 

CRP

X

2 timer

Neste virkedag

 

CEA

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

CA 125

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

CSF-biomarkører

 

2-3 uker

2-3 uker

 

D-Dimer

X

2 timer

Neste virkedag

 

Diff., maskinell

X

2 timer, hvis maskindiff kan gis ut

Neste virkedag

 

Diff., manuell

 

1-4 timer. Utføres kun på virkedager

Neste virkedag

 

Eosinofile

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

Erytroblaster

X

2 timer

Neste virkedag

 

Erytrocytter

X

2 timer

Neste virkedag

 

Erytrocytter i ascites

X

2 timer

 

 

Erytrocytter i pleuravæske

X

2 timer

 

 

Ferritin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Fibrinogen

X

2 timer

Neste virkedag

 

Folat

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Fosfat

X

2 timer

Neste virkedag

 

Fosfat i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Fosfotau i spinalvæske

 

2-3 uker

2-3 uker

 

Frie lette kjeder, kappa

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Frie lette kjeder, lambda

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Frie lette kjeder, ratio kappa/lambda

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

FSH

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Glukose

X

2 timer

Neste virkedag

 

Glukose i spinalvæske

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

Gravitest

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

GT

X

2 timer

Neste virkedag

 

Haptoglobin

X

4 timer

Neste virkedag

 

HbA1c

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

HbF

 

Innen 5 virkedager

Ikke aktuelt

 

HbS

 

Innen 5 virkedager

Ikke aktuelt

 

hCG

X

2 timer

Neste virkedag

 

Hematokrit (EVF)

X

2 timer

Neste virkedag

 

Hemoglobin (Hb)

X

2 timer

Neste virkedag

 

Hemokromatose-gentest

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

Homocystein

 

4 timer

Neste virkedag

 

IgA, IgG og IgM

 

4 timer

Neste virkedag

 

IgG i spinalvæske

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Immunfiksasjon av serum- eller urinprotein

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

INR

X

2 timer

Neste virkedag

 

INR, kapillær

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

IRF

X

2 timer

Neste virkedag 

 

Isoelektrisk fokusering av IgG

 

1-2 uker

1-2 uker

 

Jak2

 

1-18 virkedager

1-18 virkedager

 

Jern

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kalium

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kalium i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Kalsium, albuminkorrigert

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kalsium, fritt

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kalsium, total

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kalsium i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Karbamid

X

2 timer

Neste virkedag

 

Karbamid i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Klorid

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kobber serum + urin

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

Kolesterol, total

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kolesterol, HDL

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kolesterol, LDL

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kortisol

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Kreatinin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Kreatinin i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Laktat

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

Laktasemangel-gentest

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

LD

X

2 timer

Neste virkedag

 

Leidenmutasjon

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

Leukocytter

X

2 timer

Neste virkedag

 

Leukocytter i div. kroppsvæsker (spinal-, ascites-, pleura-)

X

2 timer, hvis maskinresultat kan gis ut

1-2 dager

 

LH

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Lymfocytter

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

M129V polymorfisme

 

2-3 uker

2-3 uker

 

Magnesium

X

2 timer

Neste virkedag

 

Magnesium i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Malariautstryk

X

Vurderes av rekvirerende lege

Neste virkedag

 

MCH

X

2 timer

Neste virkedag

 

MCHC

X

2 timer

Neste virkedag

 

MCV

X

2 timer

Neste virkedag

 

MMA (Metylmalonsyre)

 

2-8 virkedager

2-8 virkedager

 

Monocytter

X

2 timer, hvis maskindiff. kan gis ut

Neste virkedag

 

Monoklonal komponent (elektroforese)

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Monoklonal komponent (elektroforese) i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Natrium

X

2 timer

Neste virkedag

 

Natrium i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

NT-proBNP

X

2 timer

Neste virkedag

 

Nøytrofile granulocytter

X

2 timer, hvis svar fra hematologimaskin

Neste virkedag

 

Osmolalitet i serum / urin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Pankreasamylase

X

2 timer

Neste virkedag

 

pCO2

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

pH

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

pO2

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

Prionproteinsekvensering

 

1-3 uker

Inntil 3 uker

 

Progesteron

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Prolaktin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Protein C

 

1-8 dager

1-8 dager

 

Protein S

 

1-8 dager

1-8 dager

 

Protein, total

X

2 timer

Neste virkedag

 

Protein, total, i spinalvæske

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

Protein, total, i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Protein/kreatinin-ratio i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Protrombinmutasjon

 

1-10 virkedager

1-10 virkedager

 

PSA

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

PTH

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Pyrosekvensering av MCM6-områder ifm laktasmangel gentest

 

1-3 uker

1- 3 uker

 

Retikulocytter

X

2 timer

Neste virkedag

 

S100B

X

2 timer

Neste virkedag

 

Selen

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

SHBG

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Sink serum + urin

 

1-8 virkedager

1-8 virkedager

 

Somatisk mutasjon i Janus-kinase2 V617F

 

5 virkedager

5 virkedager

 

Spesifikk vekt, urin

X

2 timer

Neste virkedag

 

SR (senkningsreaksjon)

 

3 timer

Ikke aktuelt

 

Syrebase-status

X

2 timer

Ikke aktuelt

 

T3, fritt

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

T4, fritt

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Testosteron

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Total-CO2

 

2 timer

Neste virkedag

 

Totaltau i spinalvæske

 

2 -3 uker

2 -3 uker

 

Transferrin

 

4 timer

Neste virkedag

 

Transferrinmetning

X

1-4 timer

Neste virkedag

 

Transferrinreseptor

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

TRAS

 

1-5 dager

1-5 dager

 

Triglyserider

X

2 timer

Neste virkedag

 

Trombocytter

X

2 timer

Neste virkedag

 

Troponin T

X

2 timer

Neste virkedag

 

TSH

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Urinveiskonkrementer

 

1-2 uker

1-2 uker

 

Urinsyre

X

2 timer

Neste virkedag

 

Urinsyre i urin

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Vitamin B12

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Vitamin D (25-OH-D)

 

2-4 virkedager

2-4 virkedager

 

Xantokromi (bilirubin i spinalvæske)

X

Neste virkedag

Ikke aktuelt

 

Østradiol

 

Neste virkedag

Neste virkedag

 

 

 

 

 

 

Farmakologi og rusmidler

 

Digoksin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Etanol

X

2 timer

Neste virkedag

 

Fenytoin

X

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Gentamicin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Karbamazepin

X

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Litium

X

2 timer

Neste virkedag

 

Metotreksat, MTX

X

 

Høydose: 2 timer Lavdose: Neste virkedag

Neste virkedag

 

Paracetamol

X

2 timer

Neste virkedag

 

Teofyllin

X

2 timer

Neste virkedag

 

Valproat

X

Neste virkedag

Neste virkedag

 

Alkoholer

X

1-4 timer ved forespørsel

Neste virkedag

 

Amfetaminer i urin

 

1-3 virkedager

1- 3 virkedager

 

Benzodiazepiner i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Buprenorfin i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Cannabinoider i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Etanol i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Etylglukuronid i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Kokain i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Metadon/metadonmetabolitt i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Opiater i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Oksykodon i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Spesifikk analyse av benzo-diazepiner og z-hypnotika i urin

 

1-2 uker

1-2 uker

 

Tramadol i urin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

 

 

Medisinsk immunologi

 

ANA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

ANCA, C-ANCA og P-ANCA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-CCP

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-Cenp-B EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-DNA Chritidia

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Anti-ds DNA EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-F-Actin

 

1-7 virkedager

1-7 virkedager

 

Anti-GBM (glomerulus basalmembran)

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-GPC (anti-gastric parietal cells)

 

1-7 virkedager

1-7 virkedager

 

Anti-Jo-1 EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-M2

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-MPO EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-MPO IF

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Anti-PR 3 IF

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Anti-PR3 EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-U1 RNP EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-Scl-70 EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SmD EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SSA EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Anti-SSB EliA

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

CD16+56+

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD19+

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD3+

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD4+

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

CD8+

 

3-4 virkedager

3-4 virkedager

 

HLA-B27

 

1-4 virkedager

1-8 virkedager

 

HLA DQ-typing

 

10 virkedager

10 virkedager

 

IgA anti-deamidert gliadin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgA anti-tTG

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgE, mot spesifikke allergener

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgE, total

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgG anti-tTG (Tissue transglutaminase)

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgG-anti-deamidert gliadin

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

IgM RF

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

Kuldeagglutininer

 

1-5 virkedager

1-5 virkedager

 

Phadiatop

 

1-3 virkedager

1-3 virkedager

 

 

 

 

Medisinsk mikrobiologi

Svartider for de medisinske mikrobiologiske prøvesvarene er beskrevet under respektive analyse i Laboratoriehåndboka:

 

Ugyldig lenke