v. 2.0 Demensmarkører. Prøvebehandling for tilsendte prøver

Totaltau, fosfotau og β-amyloid analyseres ved utredning av nevrodegenerative demenssykdommer og mild kognitiv svikt. Indikasjon for analyse av 14-3-3-protein er kombinasjon av klinisk mistanke om Creutzfeldt-Jakobs sykdom og samtidig funn av høy totaltau og/eller høy ratio totaltau/fosfotau.

 

2 mL spinalvæske er nok prøvemateriale til alle analysene. Bruk kun tilsendte prøveglass, da særlig β-amyloid vil klebe seg til diverse plastmaterialer og glass og resultere i falskt lave verdier.


Prøvetaking

         Unngå manometerslange ved prøvetaking til analyse av demensmarkører, da kontakt mellom spinalvæske og slangen kan medføre feilaktige prøvesvar.

         2 mL (40 dråper) spinalvæske tappes direkte i tilsendt prøveglass (Sarstedt 63.504.027, 5 mL), som siste prøve ved spinalpunksjon.

         Synlig blodig eller hemolysert spinalvæske bør ikke benyttes.

  

Oppbevaring og forsendelse

Prøven må:

Enten: Sendes ved romtemperatur hvis den ankommer laboratoriet innen 7 døgn etter prøvetakning.

Eller: Fryses før forsendelse og sendes frosset på tørris. Frossen prøve skal ikke tines før den analyseres.

 

Aktuelle tlf.nr.

Bestilling av prøveglass og rekvisisjon: 67 96 12 00

Analysetekniske spørsmål vedr. analysene totaltau, fosfotau og β-amyloid: 67 96 12 32.

Medisinskfaglige spørsmål inkl. spørsmål om 14-3-3-protein: Rådgivningstelefonen i medisinsk biokjemi: 468 23 138