Fri testosteronindeks (FTI)
Fri testosteronindeks (FTI) v. 1.3

Indikasjoner

Fri testosteronindeks (FTI) er en beregnet parameter som gir et indirekte mål på den fri testosteronkonsentrasjonen. Det er spesielt nyttig å beregne FTI hvis målt totaltestosteron er nær nedre referansegrense, særlig hos overvektige menn, eller ved mistanke om endringer i SHBG-konsentrasjonen (se SHBG), fordi slike SHBG-endringer kan maskere reelle forandringer i den fri konsentrasjonen av testosteron.

Referanseintervaller

K: < 0,6

M: 2,1—7,0

 

Kilde: Egne referanseområder, beregnet fra totaltestosteron- og SHBG-målinger fra 250 personer (blodgivere og sykehusansatte) i alder 22-72 år (prøver tatt kl. 07.00–11.00 på ikke-fastende individer). 

Generelt

Se Testosteron.

FTI beregnes på følgene måte: FTI = testosteron/SHBG x 10. FTI beregnes automatisk når både testosteron og SHBG er rekvirert.  Dersom resultatet for testosteron eller SHBG er under nedre målegrense, blir FTI ikke beregnet.

Vurdering

Se Testosteron.