SHBG (seksualhormonbindende globulin) v. 1.5

Indikasjoner

SHBG analyseres sammen med testosteron for å bedømme den frie, biologisk aktive, testosteronfraksjonen. Aktuelle problemstillinger: Mistanke om mannlig hypogonadisme, utredning av androgenpåvirkning hos kvinner med infertilitet, menstruasjonsforstyrrelser, hirsutisme eller virilisering, samt ved mistanke om for høy eller for lav androgenproduksjon hos barn.  

Referanseintervaller

K:

25–143

nmol/L

M

13–69

nmol/L

Kilde: Egne referanseområder basert på 250 personer i alder 22–72 år (blodgivere og sykehusansatte, ingen har brukt p-piller eller andre hormonpreparater).

 

Biologisk variasjon: Høyere verdier hos barn før puberteten. Hos gutter sees et senket SHBG-nivå under puberteten forårsaket av økt androgenproduksjon. Hos voksne menn øker SHBG-konsentrasjonen med alderen. Gravide har høye SHBG-nivåer.

Generelt

SHBG produseres i leveren. Det er et transportprotein som i første rekke binder testosteron og dihydrotestosteron samt i noe mindre grad østradiol. Sammen med albumin fungerer SHBG som et sirkulerende depot for disse kjønnshormonene. På grunn av proteinets høyere affinitet til testosteron enn til østradiol vil en økning av SHBG føre til økt østrogeneffekt, mens nedsatt SHBG vil forsterke de androgene effekter.

Vurdering

Se Testosteron ogFri testosteronindeks.

 

Høye verdiersees ved østrogenpåvirkning, hypertyreose, levercirrhose og ved mannlig hypogonadisme. Pasienter med anorexia nervosa har høye SHBG-nivåer. Medikamentell behandling med østrogener, anti-androgener, tyreoideahormoner, antiepileptika øker SHBG-konsentrasjonen.

 

Lave verdiersees ved økt androgenpåvirkning, hypotyreose, polycystiske ovarier og fedme. Behandling med androgener, glukokortikoider eller danazol senker SHBG-konsentrasjonen. SHBG er betydelig nedsatt hos personer som bruker testosteron/anabole steroider i dopingdoser.

Feilkilder

Antistoff hos pasienten mot reagenser som brukes i analysen, kan gi feil svar (som oftest falsk forhøyet verdi).

Inntak av store doser biotin vil gi falsk lave verdier. Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (>5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Metode

Elektrokjemiluminescens-immunoassay (ECLIA). Sandwichprinsipp. Analyseinstrument: Cobas e801 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum: 0,5 mL. Serum er holdbart 5 dager i romtemperatur og en uke i kjøleskap.