Legionella species
Legionella species v. 1.8

1. Dyrkning 

Agens/Analyser

 Legionella dyrkning 

Indikasjon

Pneumoni, spesielt hos immunsupprimerte pasienter. Importpneumoni, pneumoni som krever intensivbehandling.

Legionellasmitte gir også ufarlig, influensalignenede sykdom, ”Pontiac feber”. Det er ikke indikasjon for diagnostikk i slike tilfeller, dersom pasientens tilstand ikke krever sykehusinnleggelse. 

Prøvemateriale

For dyrkning foretrekkes prøver tatt ved bronkoskopi. 

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

Prøven tas på sterilt glass uten tilsetning og sendes laboratoriet umiddelbart.

Undersøkelse

 Dyrkning på spesialmedier for Legionella.

Tolkning

Negative prøver besvares som negativ.

Positive prøver besvares Legionella species. 

Svartid

 Dyrkningsresultat foreligger etter 4 – 9 døgn.

Merknader

Positivt funn er varslingspliktig til kommuneoverlege og meldingspliktig til MSIS.

BAL og bronkialskyllevæsker hvor det er mistanke om luftveisinfeksjon sendes automatisk til Legionella PCR undersøkelse ved genteknologisk seksjon.

Ved Legionellamistanke anbefales samtidig antigen-påvisning av Legionella i urin ved immunkromatografisk hurtigtest, da dyrkning er tidkrevende. Dyrkningsprøve er imidlertid også alltid ønskelig for å kunne påvise genetisk slektskap mellom isolater ved en eventuell smitteoppsporing. 

 

2. Nukleinsyrepåvisning

 

Agens/Analyser

 Legionella pneumophila og Legionella spp. nukleinsyrepåvisning

Indikasjon

Pneumoni, spesielt hos immunsupprimerte pasienter. Importpneumoni, pneumoni som krever intensivbehandling.

Legionellasmitte gir også ufarlig, influensalignende sykdom, ”Pontiac feber”. Det er ikke indikasjon for diagnostikk i slike tilfeller, dersom pasientens tilstand ikke krever sykehusinnleggelse. 

Prøvemateriale

 BAL, bronkialskyllevæske eller ekspektorat.

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

Prøvematerialet tas på sterilt glass uten tilsetning.

Oppbevares kjølig før transport. Prøver tatt utenfor Ahus, Norbyhagen, må sendes kjølig.

Kortest mulig transporttid bør tilstrebes.

Holdbarhet 7 dager i kjøleskap.

Undersøkelse

 In house Real-time PCR.

Tolkning

 Analysen besvares som Legionella PCR negativ eller positiv. Det angis på alle positive funn om det er Legionella pneumophila eller en annen Legionella-art. 

Svartid

 1-2 virkedager. Positive resultater meldes umiddelbart pr telefon til rekvirerende avdeling. 

Merknader

PCR er en direkte påvisning av mikrobens arvemateriale.

Positivt funn er varslingspliktig til kommuneoverlege og meldingspliktig til MSIS. 

 

3. Antigenpåvisning i urin

 

Agens/Analyser

 Legionella antigenpåvisning i urin 

Indikasjon

Pneumoni, spesielt hos immunsupprimerte pasienter. Importpneumoni, pneumoni som krever intensivivbehandling.

Legionellasmitte gir også ufarlig, influensalignenede sykdom, ”Pontiac feber”. Det er ikke indikasjon for diagnostikk i slike tilfeller, dersom pasientens tilstand ikke krever sykehusinnleggelse. 

Prøvemateriale

Urin tatt på steril beholder uten tilsetning. 

Prøvetaking/prøvebehandling/
forsendelse

Romtemperatur inntil 24 timer.

2-8ºC i 14 dager.

Frosset i -20ºC.  

Undersøkelse

Immunkromatografiske hurtigtester for påvisning av Legionella-antigen i urin som finnes på laboratoriet på Kongsvinger og i akuttmottaket og infeksjonsmedisinsk avdeling på Nordbyhagen.

Slike tester påviser som oftest kun Legionella pneumophila serotype 1, dvs en negativ hurtigtest vil ikke kunne utelukke Legionella infeksjon.

Tolkning

Negativ.

Positiv.

Svartid

Resultatet meldes umiddelbart pr telefon til rekvirerende avdeling dersom testen utføres på laboratoriet.

Merknader

Positivt funn er varslingspliktig til kommuneoverlege og meldingspliktig til MSIS.

For påvisning av alle Legionella-arter må det gjøres PCR og/eller dyrkningsanalyser.