Betahemolytiske streptokokker gruppe B v. 2.7

Betahemolytiske streptokokker gruppe B;

1. Direkte påvisning av DNA i spinalvæsken.

 

Agens/Analyser

 

 Gruppe B-streptokokker 

 

Indikasjon

Gruppe B-streptokokker (GBS) er en hyppig årsak til neonatal sepsis. GBS kan også forårsake meningitt.

 

Metoden kan benyttes for påvisning av GBS ved mistanke om meningitt.

Prøvemateriale

 

Spinalvæske

Prøvetaking/ prøvebehandling/
forsendelse

Spinalvæske tatt på sterilt glass uten tilsetning.

 

Sendes som ø-hjelpsprøve for raskest mulig undersøkelse. Oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse. Det bør også sendes et glass som oppbevares i romtemperatur frem til forsendelse. Denne vil bli dyrket på alminnelige dyrkningsmedier.

Transporttid bør ikke overstige 24 timer.

Dersom undersøkelsen ønskes utført på kveldstid eller på helg-og helligdager må laboratoriet kontaktes på telefon 67 96 13 53 eller 67 96 13 56.

Undersøkelse

 

PCR undersøkelse av spinalvæsken ved hjelp av FilmArray.

Tolkning

Positiv / Negativ

Svartid

Samme dag dersom prøven mottas innen kl.19. Positive svar på analysen ringes alltid ut til rekvirent.

Merknader

Spinalvæske vil også bli dyrket på alminnelige dyrkningsmedier i tillegg til at man utfører PCR analysen.

Meningitt med gruppe B-streptokokker er nominativt meldepliktig til MSIS.

 

2. Antigenpåvisning i urin.

 

Agens/Analyser

 

Gruppe B-streptokokk kapselantigen

 

Indikasjon

Gruppe B-streptokokker (GBS) er en hyppig årsak til neonatal sepsis. GBS kan også forårsake meningitt. Ved systemisk GBS infeksjon vil gruppe B-antigener diffundere ut til kroppsvæsker som spinalvæske, serum og urin.

 

Metoden kan benyttes for påvisning av GBS ved mistanke om sepsis eller meningitt. 

Prøvemateriale

Urin

Spinalvæske

Prøvetaking/ prøvebehandling/
forsendelse

Urin og spinalvæske tatt på sterilt glass uten tilsetning.

 

Sendes som ø-hjelpsprøve for raskest mulig undersøkelse. Oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse. Transporttid bør ikke overstige 24 timer.

Undersøkelse

 

Påvisning av gruppe B-antigen i celleveggen hos GBS ved agglutinasjon med spesifikke antistoffer.

Tolkning

Positiv / Negativ

Svartid

Samme dag dersom prøven mottas innen kl.20

Merknader

Falske negative resultater kan forekomme da antigennivået kan være for lave for deteksjon. Både urin og spinalvæske vil alltid bli dyrket på alminnelige dyrkningsmedier i tillegg til at man utfører kapselantigentesten.

Spinalvæsken vil også bli undersøkt med FilmArray.

Meningitt med gruppe B-streptokokker er nominativt meldepliktig til MSIS.

 

 

 


 

3. Screening av gravide ved dyrkning fra vagina og rectum.

 

Agens/Analyser

Gruppe B streptokokk-screening

 

Indikasjon

Gruppe B streptokokker er en del av normalfloraen i underlivet til fertile kvinner. Man regner med at omtrent 30% er bærere i tarm/underliv. Selv om mor er bærer av mikroben under svangerskapet, er det svært sjelden at sykdom hos mor eller barn oppstår. Dersom mikroben overføres, vil 0.5-1.0% av koloniserte barn bli syke.

 

Bakteriologisk undersøkelse kan rettes mot gravide kvinner med identifiserbar risikofaktor. Undersøkelsen skal skje i uke 35-37.

 

Kjente risikofaktorer for systemisk GBS er:

 

  • Tidligere sykehistorie med GBS hos foster/nyfødt barn
  • Gruppe B streptokokk bakteriuri/infeksjon under aktuelt svangerskap.
  • Ved for tidlig fødsel
  • Ved for tidlig vannavgang
  • Feber/infeksjonstegn ved fødsel
  • Premature rier
  • Nyfødte med uavklart infeksjonssykdom.
  • Truende abort
  • Dødfødsel
  • Intrauterin fosterdød

 

Det er ikke anbefalt allmenn screening av gravide.

 

Prøvemateriale

Gravide: Prøvemateriale hentes fra nedre del av skjede (introitus) og rektum innenfor sfincter ani. Samme pensel kan benyttes ved begge lokalisasjoner.

 

Cervixprøve anbefales ikke.

 

Prøvetaking/

prøvebehandling/
forsendelse

 

Transporttid av prøvematerialet bør være så kort som mulig. Transporttid over 48 timer er ikke ønskelig. Prøven må oppbevares i kjøleskap fram til forsendelse.

 

Undersøkelse

 

Dyrkning på alminnelige bakteriologiske medier, samt spesialmedium for GBS.

Tolkning

Positiv: Betahemolytiske streptokokker gruppe B

Negativ: Betahemolytiske streptokokker IKKE påvist

Svartid

Prøven svares ut etter 1-3 dager.

 

Merknader

Resistensbestemmelse settes vanligvis opp for for å karakterisere isolatet.