Bihuler, prøvetaking
Bihuler, prøvetaking v. 1.5

Prøver fra bihule:

Det er viktig at det angis indikasjon for prøvetakning, og at prøven merkes godt med lokalisasjon.

 

Prøvetakingsteknikk:

  • Aspirer sekret eller puss med sprøyte fra bihulen.

 

  • Send aspiratet på steril, lufttom beholder (f.eks sprøyte med kork). Dette sikrer materiale til både aerob og anaerob dyrkning.

 

  • Ved lite materiale kan prøvematerialet suges opp på en vattpensel som plasseres i et bakterielt transportmedium.

 

Forsendelse bør skje så fort som mulig.

 

Oppbevaring av prøven før forsendelse:

Kjøleskap.

 

Besvarelse:

Vanligvis etter 3 døgn.

 

Lenke:

Sinusitt