v. 1.4 Vaginale prøver

Indikasjon

Dyrkning av vaginalsekret er meget sjeldent indisert, og vil uten relevante kliniske opplysninger ikke bli utført. Utredning av fluor vaginalis, bakteriell vaginose og ukomplisert soppinfeksjon i underliv kan med fordel utføres pasientnært. Ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom foretrekkes sekret fra cervix.

 

Prøvetakingsteknikk

Prøver tas på pensel som settes ned i transportmedium.

 

Oppbevaring før forsendelse

Kjøleskap.

 

Besvarelse

Etter 2-3 døgn.

 

Lenke

Fluor vaginalis og bakteriell vaginose