Vaginale prøver
Vaginale prøver v. 1.5

Indikasjon

Dyrkning av vaginalsekret er meget sjeldent indisert, og vil uten relevante kliniske opplysninger ikke bli utført. Utredning av fluor vaginalis, bakteriell vaginose og ukomplisert soppinfeksjon i underliv kan med fordel utføres pasientnært. Ved mistanke om seksuelt overførbar sykdom foretrekkes sekret fra cervix.

 

Prøvetakingsteknikk

Prøver tas på pensel som settes ned i transportmedium.

 

Oppbevaring før forsendelse

Kjøleskap.

 

Besvarelse

Etter 2-3 døgn.

 

Lenke

Fluor vaginalis og bakteriell vaginose