Rectumprøver
Rectumprøver v. 1.5

Prøver fra rectum

 

Indikasjon:

  • Screening mtp bærerskap av betahemolytiske streptokokker gruppe B (GBS) hos gravide kvinner (se lenke under)
  • Screening for bærerskap av multiresistente bakterier, vancomycinresistente enterokokker og ESBL-produserende gramnegative staver
  • Herpes simplex virus (HSV), Cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr virus (EBV) 
  • Mistanke om gonoré eller chlamydia
  • Ved påvisning av rektal chlamydia bør ny prøve fra rectum på flytende Amies prøvemedium (E-swab) tas for analyse på Lymfogranuloma venerum, dvs Chlamydia trachomatis serotype L1, L2 eller L3. (Vanlig genital chlamydiainfeksjon skyldes serotypene D-K. Vår ChlamydiaPCR blir positiv på alle disse.)
  • Ved påvisning av rektal gonorè bør ny prøve fra rectum på flytende Amies prøvemedium (E-swab) tas for dyrkning og resistensbestemmelse. 

 

Prøvetakingsteknikk:

         Til bakteriell dyrkning av gonokokker: skrap en vattpensel mot rectalslimhinnen innenfor sphincter ani og før denne ned i e-swab eller et kullholdig bakterielt transportmedium som f.eks det tradisjonelle Amies transportmediet.

 

         Til screening for GBS og multiresistente bakterier: Penselen bør være synlig tilsølt med fæces og puttes på et bakterielt transportmedium (e-swab).

 

         Til påvisning av Chlamydia og Gonokokker ved genteknologisk metode:  Penselen settes i eget transportmedium (CT/GC Qx Specimen Collection Kit).

 

         Til påvisning av virus: ta biopsier fra rektum. Biopsien transporteres i virustransportmedium (TMVL) eller sterilt saltvann på steril beholder. 

 

Oppbevaring før forsendelse:

Kjøleskap.

Eneste unntak er prøver til dyrkningsundersøkelse (ikke PCR) for gonokokker, disse må oppbevares i romtemperatur 

 

Besvarelse:

Etter 2 – 5 dager, avhengig av påviste agens. 

 

Lenke:

Screening GBS (EQS dokument 20102)