v. 1.3 Uretraprøver

Prøver fra uretra

Indikasjon