Pneumocystis jirovecii
Pneumocystis jirovecii v. 1.6

Agens/Analyser

Pneumocystis jirovecii (carinii)- PCP

Indikasjon

Mistanke om pneumoni, mest aktuelt hos pasienter med alvorlig cellulær immunsvikt.

Prøvemateriale

BAL

Bronkialskyllevæske

Indusert sputum

Trachealsekret

Prøvetaking/Prøvebehandling/Forsendelse

Prøven må tas fra de nedre luftveier og bør i minst mulig grad kontamineres med halsflora.

Optimalt prøvemateriale er BAL eller bronkialskyllevæske, men også indusert sputum eller trachealsekret godtas.

 

Prøver til undersøkelse for Pneumocystis jirovecii (carinii) undersøkes først med PCR på Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, seksjon for MolGen. Dersom prøven er positiv på PCR vil prøven bli mikroskopert med immunfluorescens på seksjon for bakteriologi.

Undersøkelse

-Pneumocystis - PCR

- evt. immunfluorescensmikroskopi

Tolkning

PCR:

Negativ PCR: Pneumocystis jirovecii IKKE påvist

Positiv PCR: Pneumocystis jirovecii påvist

Mikroskopi:

Negativ mikroskopi: Pneumocystis jirovecii ikke påvist ved mikroskopi

Positiv mikroskopi: Pneumocystis jirovecii påvist ved mikroskopi.

Tre mulige svar til rekvirent:

1)    Negativ PCR

2)    Positiv PCR med negativ mikroskopi

3)    Positiv PCR med positiv mikroskopi

Svartid

Samme dag som prøven mottas, eventuelt dagen etter dersom prøven ankommer laboratoriet sent på dagen.

Positive svar ringes ut til sengepost.

Merknader

PCR kan ikke skille kolonisering fra infeksjon og svaret må sammenholdes med klinikk og billeddiagnostikk. Alle prøver som er positive på PCR vil bli mikroskopert med immunfluorescensmikroskopi.

Positiv PCR i tillegg til positiv mikroskopi vil øke sannsynligheten for infeksjon.