Parasitter i tarm
Parasitter i tarm v. 2.4

 

Agens/Analyser

 

1)    Molekylærbiologisk analyse (PCR analyse) av Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium sp.

 

2)    Mikroskopi for påvisning av vanlig og uvanlig forekommende parasitter i feces.

 

3)    Enterobius vermicularis (Oxyuris/småbarnsmark)

 

Indikasjon

 

Oppgitte kliniske opplysninger vil styre laboratoriets valg av analysemetode.

 

 

1)    PCR analyse: Hovedindikasjon er diaré/gastroenteritt.

 

2)    Mikroskopi: Påvisning av helminter/egg og protozoer. Undersøkelsen er først og fremst aktuell hos pasienter som har levd under primitive forhold i strøk hvor slike infeksjoner er utbredt. Enkelte tarmparasitter kan imidlertid også forekomme i Norge, og vil da kunne gi mest alvorlige symptomer hos immunsvekkede pasienter.

 

3)    Påvisning av småbarnsmark: utføres ikke rutinemessig. Parasitten legger ikke egg i tarmen. Mikroskopi av avføring er derfor uegnet som undersøkelse. Diagnostikken gjøres enklest og best ved å påvise egg i endetarmsåpningen med “teipmetoden”: Limsiden på en klar teipbit trykkes mot endetarmsåpningen og festes deretter med limsiden ned til et objektglass fortrinnsvis med immersjonsolje i mellom. Dette mikroskoperes (med 100x og evt. 400x forstørrelse), gjerne av klinikeren selv.

 

Prøvemateriale

 

Prøvetakingsutstyr:

 

1)    PCR: Cary Blair transportmedium eller sterilt glass.

 

Avføringsprøver tatt på Cary Blair transportmedium kan aksepteres inntil 5 dager gamle. Glass uten tilsetning kan godtas dersom prøven er relativ fersk, inntil 3 døgn gammel og oppbevart i kjøleskap ved 2-8 grader.

 

2)    MIKROSKOPI: Sterilt glass tilsatt 4% formalin. Laboratoriet leverer sterile rør med 4 % formalin og prøvetakingsskje festet til korken.

Formalintilsetning konserverer cyster og egg, mens trophozoitter etter hvert vil gå til grunne.

 

Alle prøver med lang transporttid (over to døgn) kan gi falske negative resultater.

 

Prøvetakingsteknikk:

Defekasjon bør skje i rent, kokt bekken eller i potte skylt med kokende vann. En prøveskje avføring plukkes opp og blandes godt med transportmediet.  Fortrinnsvis velges slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen. Vær påpasselig med å skru korken skikkelig til.

Hvis det sendes flere prøver tatt på ulike tidspunkt, er det viktig å angi dato på hvert enkelt glass. Dersom det ikke framgår at prøvene er tatt på ulike tidspunkt, vil laboratoriet slå de sammen til en prøve som analyseres.

Ved mistanke om Giardia lamblia kan det også være aktuelt å sende duodenalprøve uten tilsetning. Prøven må da være laboratoriet i hende innen ½ time.

Oppbevaring:

Dersom ikke prøvematerialet kan leveres med en gang, skal det oppbevares i kjøleskap før forsendelse.

 

Undersøkelse

 

Mikroskopi eller IVD- og CE-godkjent kommersiell PCR (polymerase chain reaction).

Tolkning

 

Mikroskopi besvares med funn av klinisk viktige parasitter av patogen betydning.

 

PCR analysen er en kvalitativ analyse:

Negative PCR prøver besvares som negative.

Positive PCR prøver besvares med funn av aktuell mikrobe.

 

Ved inkonklusivt svar, bes det om ny prøve.

 

Både positive PCR svar og mikroskopifunn ringes straks dersom de vurderes som epidemiologisk eller klinisk viktige.

 

Svartid

 

Prøven svares vanligvis ut 2 døgn etter at prøven er mottatt ved laboratoriet.

 

Dersom det kun er bedt om mikroskopi, kan det ta noe lengre tid, anslagsvis 2-4 dager.

 

Merknader

Det er viktig med gode, relevante kliniske opplysninger (klinikk, reiseanamnese, etnisk opprinnelse, risikofaktorer) og tidspunkt for symptomstart ved alle henvendelser både til PCR og mikroskopiundersøkelse av parasitter i avføring. Prøven vil ikke bli undersøkt dersom det ikke er angitt relevante kliniske opplysninger på rekvisisjonen.

 

Screening av asymptomatiske asylanter anbefales ikke.

 

Giardiasis og Cryptosporidiosis er meldepliktig til MSIS gruppe A.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Mikrobiologisk avdeling og smittevern (MIKS), bakteriologisk seksjon, Ahus.