v. 1.5 Biopsi

Biopsi

Prøvetakingsteknikk

  • Prøven tas på steril beholder med skrukork.
  • Ved lite prøvemateriale bør beholderen tilsettes litt sterilt fysiologisk saltvann. Andre tilsetninger som f. eks. formalin må ikke brukes.

 

Oppbevaring av prøven

  • Prøvematerialet undersøkes blant annet for vekst av anaerobe bakterier, og bør leveres til laboratoriet med en gang for at slike bakterier skal overleve. Dersom umiddelbar levering ikke er mulig, oppbevares prøven i kjøleskap.

 

Besvarelse

  • Negative funn besvares etter 3 døgn.
  • Spesielle kliniske problemstillinger kan gjøre det nødvendig å foreta dyrkning over en lengre periode. Av hensyn til dette, og for riktig tolkning av funn, er det viktig med adekvate kliniske opplysninger.