MIKS - Biopsi
MIKS - Biopsi v. 1.9

Biopsi

Prøvetakingsteknikk

  • Prøven tas på steril beholder med skrukork.
  • Ved lite prøvemateriale, bør beholderen tilsettes litt sterilt fysiologisk saltvann. Andre tilsetninger som f. eks. formalin må ikke brukes.

 

Oppbevaring av prøven

  • Prøvematerialet undersøkes blant annet for vekst av anaerobe bakterier, og bør leveres til laboratoriet med én gang slik at bakteriene overlever. Dersom umiddelbar levering ikke er mulig, oppbevares prøven i kjøleskap.

 

Besvarelse

  • Negative funn besvares etter 3-5 døgn.
  • Spesielle kliniske problemstillinger kan gjøre det nødvendig å foreta dyrkning over en lengre periode. Av hensyn til dette, og for riktig tolkning av funn, er det viktig med adekvate kliniske opplysninger.
    • Informasjon dersom det mistenkes proteseinfeksjon
    • Ved ønske om spesialdyrkninger (f.eks. TB) må dette oppgis på rekvisisjonen.