Tarmpatogene bakterier
Tarmpatogene bakterier v. 2.6

 

Agens/Analyser

 

Påvisning av tarmpatogene bakterier som Campylobacter sp., Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia enterocolitica, enterohemorragisk E. coli, (EHEC) og enteropatogen E. coli (EPEC), enteroinvasiv E. coli (EIEC), Vibrio sp og andre.

 

Prøven vil vanligvis undersøkes både med molekylærbiologiske teknikker (PCR) og tradisjonell dyrkningsmetode.

 

Indikasjon

 

Diaré, oppsporing av smittekilde eller påvisning av kronisk bærerskap.

 

Prøvemateriale

 

Avføringsprøve til både PCR analyse og dyrkning sendes på flytende Cary Blair.

 

Defekasjonen bør skje i rent, kokt bekken eller i potte skylt med kokende vann. En skje avføring plukkes opp og blandes godt med transportmediet. Fortrinnsvis velges slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen. Vær påpasselig med å skru korken ordentlig til!

 

Avføringsprøve tatt på flytende Cary Blair kan aksepteres inntil 5 dager gamle.

 

Unntaksvis kan avføringsprøver uten tilsetning godtas dersom prøven er relativ fersk, inntil 3 døgn gammel og oppbevart i kjøleskap på 2-8 grader.

 

Alle prøver med lang transporttid (over 2 døgn) kan gi falske negative resultater.

 

Duodenalprøve:

Denne prøvetypen er aktuell ved bærertilstand av Salmonella typhi og Salmonella paratyphi. Prøven hentes ved duodenalsondering og sendes på flytende Cary Blair.

 

Undersøkelse

 

Bakteriene Campylobacter sp., Yersinia sp., Shigella sp., Salmonella sp. og EHEC/EPEC undersøkes med IVD (In Vitro Diagnostic) og CE-godkjent kommersiell PCR (polymerase chain reaction). Dette dekker de aller fleste kliniske tilfellene utløst av tarmpatogene bakterier.

 

Dersom det er klinisk mistanke om andre agens enn de som detekteres ved PCR analysen, anbefales det å skrive gode kliniske opplysninger på rekvisisjonen, slik at prøven kan såes ut for utvidet dyrkning.

 

Dersom prøven er ment som kontroll etter tidligere positivt funn, må rekvisisjonen merkes "kontrollprøve". Den blir da undersøkt med dyrkning, og ikke med PCR.

 

Tolkning

 

PCR analysen er en kvalitativ analyse:

 

Negative prøver besvares som negativ.

 

Positive prøver besvares med funn av aktuell mikrobe. Aktuelle funn ledsages av råd om oppfølging.

 

Ved inkonklusivt svar bes det om ny prøve.

 

Svartid

 

PCR-undersøkelsen utføres 3 dager i uken, men ikke i helgene.

Svartid blir derfor fra 1-4 dager.

Positive prøver blir rutinemessig dyrket, med unntak av Campylobacter species. Dyrkning vil blir utført på kontrollprøven.
Positive prøver på EPEC vil kun bli dyrket ved alvorlig eller langvarig klinikk.

 

Prøver som dyrkes besvares 2-5 dager etter at prøven er mottatt.
Ved funn av mulig EPEC/EHEC kan det gå noen dager ekstra.

Merknader

 

Campylobacteriose, yersiniose, salmonellose, EHEC og shigellose er alle meldepliktig til MSIS gruppe A.
EPEC er kun meldepliktig i noen tilfeller, laboratoriet vil kommentere om funnet er meldepliktig i besvarelsen.

 

Det er viktig med angivelse av antatt smittekilde og eventuelle utenlandsopphold med konkret stedsangivelse, samt å merke alle prøvene med prøvetakingsdato.

 

Resistensbestemmelse av positive funn gjøres der dyrkningsanalyse utføres, men er ikke ensbetydende med at pasienten skal behandles med antibiotika.

 

For informasjon om kontrollprøver etter påvist tarminfeksjon, se ”Smittevernboka” utgitt av Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

 

Ved spørsmål ta kontakt med Mikrobiologisk avdeling og smittevern (MIKS), Bakteriologisk seksjon, Ahus.