Spinalvæske til mikrobiologiske analyser v. 3.2

Indikasjon

Mistanke om meningitt eller encephalitt. Sepsis.

 

Aseptisk teknikk

Ved prøvetaking skal aseptisk teknikk brukes for å beskytte pasienten og dels for å forhindre at prøven kontamineres av uvedkommende bakterier.

 

Standardprøver i spinalvæske

Ønskelig antall dråper spinalvæske

Blod og brunskåler

9 dråper på hver skål

Mikroskopi og dyrkning av bakterier/sopp

20 dråper

PCR virus/bakterier/sopp (polypropylenrør) – FilmArray

20 dråper

Ved utvidet diagnostikk

 

Borreliadiagnostikk (Antistoffpåvisning)

20 dråper

Mykobakteriediagnostikk (PCR+dyrkning)

40 dråper

Immunsvikt/annet (JVC,EBV,toxoplasma, syfilis, TBE, andre flavivirus, etc.)

40 dråper

 

Blod og brunskåler kan hentes i kjøleskap på felles prøvemottak, B304. Holdbarheten på disse bør overholdes for best mulig resultat.

 

Hvis pasienten har fått antibiotika før prøvetaking, anbefales det i tillegg å injisere 1/2 ml spinalvæske på en pediatrisk blodkulturflaske.

 

Dersom det er ønskelig med undersøkelse for Borrelia, skal det samtidig tas serumprøve for antistoffpåvisning.

 

Oppbevaring av prøven

Prøven bringes umiddelbart til felles prøvemottak for laboratoriene, B304.

 

Besvarelse

I bakteriologisk laboratoriums åpningstid gjøres direkte mikroskopi på laboratoriet. Fasiliteter for direkte mikroskopi finnes også på infeksjonsmedisinsk sengepost S402, og kan utføres her utover åpningstiden. Det må da utføres av rekvirenten selv. Spinalvæskeprøver dyrkes aerobt inntil to døgn og anaerobt inntil tre døgn. Ved spesielle kliniske problemstillinger kan det være nødvendig å øke dyrkningstiden. Det er derfor viktig at klinisk problemstilling angis på henvisningen.

 

Hurtigtest for pneumokokkantigen oppbevares også ved S402 (samme kit som for antigentesting av urin). Testing for gruppe B-streptokokk antigen utføres på laboratoriet dersom prøven er fra spedbarn.

 

Mikrobiologisk undersøkelse av spinalvæske gjøres med FilmArray. Denne analysen gjøres alle hverdager på dagtid frem til klokken 21.00. Prøven skal besvares innen 24 timer etter at den er mottatt. Positive svar ringes etter endt kjøring.


 

Følgende 14 agens utføres rutinemessig på FilmArray;

 

 

Bakterier

Escherichia coli K1

 

Neisseria meningitidis

Haemophilus influenzae

 

Streptococcus agalactiae

Listeria monocytogenes

 

Streptococcus pneumoniae

 

Virus

Cytomegalovirus (CMV)

 

Human herpesvirus 6 (hHSV6)

Enterovirus

 

Humant parechovirus (hpEV)

Herpes simplex virus 1

 

Varicella zoster virus

Herpes simplex virus 2

 

 

 

Gjærsopp

Cryptococcus neoformans/gattii

 

 

For nukleinsyreundersøkelse på andre agens (f.eks. JC-virus, tick born encephalitis-virus eller andre flavivirus) vil vi videresende til annet laboratorium.

NB! Dersom prøven må kjøres som øyeblikkelig hjelp, kan dette gjøres i hele laboratoriets åpningstid, dersom man ringer og avtaler dette. Anbefaler at man ringer lappeplass på baktlab 61353, og avtaler dette. Prøvesvar (positive/negative) ringes ansvarlig lege etter endt kjøring.

 

Se også:

Infeksjonssykdommer - Spinalpunksjon (Ikke tilgjengelig)