v. 2.4 Spinalvæske

Indikasjon

Mistanke om meningitt eller encephalitt. Sepsis.

 

Aseptisk teknikk

Ved prøvetaking skal aseptisk teknikk innbefattet sterile hansker brukes. Huddesinfeksjon utføres med 0.5 % Klorhexidin-sprit (0.5 % Klorhexidin i 70 % etanol) som skal virke 1 minutt før prøven tas. Aseptisk teknikk er nødvendig dels for å beskytte pasienten, dels for å forhindre at prøven kontamineres av uvedkommende bakterier.

Til bakteriell dyrkning dryppes 9 dråper spinalvæske direkte fra spinalpunksjonsnålen på en blodskål og en brunskål. Deretter tappes 9 dråper spinalvæske i sterilt rør. Større mengde er ønskelig når det ønskes mange ulike analyser eller man ønsker å påvise mikrober som det erfaringsmessig er få av, (for eksempel Listeria, Mykobakterier, Kryptokokker). Hvis pasienten har fått antibiotika før prøvetaking, anbefales det i tillegg å injisere 1/2 ml spinalvæske på en blodkulturflaske for barn.

Til genteknologisk undersøkelse med tanke på virus tappes 20 dråper i eget sterilt polypropylenrør til dette formål.

Hvis det ønskes undersøkelse for Borrelia skal det samtidig tas serumprøve for antistoffpåvisning.

 

Oppbevaring av prøven

Prøven bringes umiddelbart til felles prøvemottak for laboratoriene, B304.

 

Besvarelse

I bakteriologisk laboratoriums åpningstid gjøres direkte mikroskopi på laboratoriet. Fasiliteter for direkte mikroskopi på kvelds- og nattestid finnes på infeksjonsmedisinsk sengepost S402, og må da utføres av rekvirenten selv. Hurtigtest for pneumokokkantigen oppbevares også ved S402 (samme kit som for antigentesting av urin). Testing for gruppe B-streptokokk antigen utføres på laboratoriet dersom prøven er fra spebarn.

Genteknologisk undersøkelse av spinalvæske kan gjøres alle hverdager, og prøven skal besvares innen 3 dager etter at den er mottatt. Rutinemessig undersøkes det for Herpes simplex 1 og 2, samt enterovirus. For nukleinsyreundersøkelse på andre agens (f.eks. JC-virus, tick born encephalitis-virus eller andre flavivirus) vil vi videresende til annet laboratorium. Dersom prøven må kjøres som øyeblikkelig hjelp, anbefaler vi at man ringer genteknologisk seksjon og avtaler dette. Spinalvæskeprøver dyrkes aerobt inntil to døgn og anaerobt inntil tre døgn. Ved spesielle kliniske problemstillinger kan det være nødvendig å øke dyrkningstiden. Det er derfor viktig at klinisk problemstilling angis på henvisningen.

Resistensbestemmelser gjøres rutinemessig på alle funn av bakterier.

Se også:

CNS-infeksjoner(Gyldig)

Infeksjonssykdommer - Spinalpunksjon (Gyldig)