Sårinfeksjoner
Sårinfeksjoner v. 1.5

Etiologiske agens

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes (betahemolytiske streptokokker gruppe A, GAS), betahemolytiske streptokokker gruppe C eller G.

Gram negative stavbakterier kan i gitte tilfeller ha betydning.

Kroniske sår er ofte kolonisert med en rekke bakterier som ikke har sårpatogen betydning, men som kan være med på å forsinke sårtilhelingen.

 

Indikasjon for prøvetaking

         Kliniske tegn på sårinfeksjon (rubor, calor, dolor)

         Fordi kroniske sår ofte er kolonisert med en rekke bakterier, er prøver i de nevnte tilfellene under ikke indisert, med mindre sårinfeksjon mistenkes:

o    Liggesår (decubitus) forårsakes av trykkskade og er primært ikke infiserte.

o    Leggsår kan skyldes venestase, dårlig blodforsyning, metabolske sykdommer, infeksjoner, rheumatisk sykdom, traume (inkl. strålebehandling) eller hematologisk sykdom. Sårene kan være fuktige (lekker vevsvæske) og koloniseres da raskt av gule stafylokokker og Gram-negative staver (tarmbakterier). Funn av slike bakterier er derfor ikke ensbetydende med infeksjon.

o    Prøver fra en fistelåpning har oftest ingen verdi.

 

Prøvetakingsteknikk

Puss og dødt vev er oftest kolonisert med gram negative staver. For å unngå forurensning av prøven er det svært viktig at prøven tas riktig. Se lenke under om korrekt prøvetaking fra sår og prøvetakingsmaterialer.

 

Før prøvetaking bør såroverflaten vaskes med saltvann for å sikre tilgang til patogene bakterier som befinner seg på sårbunnen. Prøven skal tas på grensen mellom friskt og infisert vev. Best overensstemmelse mellom funn og etiologisk agens ved infeksjon får man ved biopsi eller prøve tatt med skarpskrape (curretage). Det er dårligere overensstemmelse mellom funn og etiologisk agens når prøven tas med vattpensel.

 

Oppbevaring av prøven før forsendelse

Kjøleskap.

 

Besvarelse

I overflatiske, infiserte sår dominerer gule stafylokokker og betahemolytiske streptokokker gruppe A. Gram negative stavbakterier representerer vanligvis kolonisering.

 

Bakteriefunn som bedømmes som patogene eller mulig patogene resistensbestemmes.

 

Prøven besvares vanligvis 2-3 døgn etter ankomst til laboratoriet.

 

 

Se også:

Prøver fra sår og vesikler