Luftveisprøver
Luftveisprøver v. 2.6

Transportmedier

Til nukleinsyrepåvisning av virus og bakterier (Luftveis - PCR) benyttes TMVL- transportmedium (virus-transportmedium).

Til bakteriologisk dyrkning benyttes materiale i steril beholder eller vattpensel som settes ned i transportmedium. Vi anbefaler flytende transportmedium.

Direkte mikroskopi utføres etter spesiell avtale med laboratoriet, på BAL og indusert sputum/ekspektorat fra steril beholder.

 

Oppbevaring av prøven

Dersom ikke prøvematerialet kan leveres med en gang, skal det oppbevares kjølig før forsendelse til laboratoriet.

Besvarelse

Prøven besvares 1 – 3 døgn etter at den er mottatt.

 

Covid-19
Ved spørsmål om Covid-19 se COVID-19 (SARS-CoV-2).

 

Indikasjon/prøvetakingsteknikk

Tolkning/besvarelse

 

Nasofarynxsekret
Medium:

TMVL virusmedium med tynn pensel

 

 

Flytende transportmedium (e-swab) med tynn pensel for bakteriedyrkning

 

 

Atypisk pneumoni, kikhoste, virusinfeksjoner.

Penselen føres inn vannrett gjennom et nesebor uten å berøre fremre del av nesen. Den skal berøre bakre svelgvegg i minst 10 sekunder, og kan gjerne roteres forsiktig for å suge opp mest mulig prøvemateriale.

 

Nasopharynxprøver til dyrkningsanalyse vil sjelden være aktuelle da den kliniske betydningen av eventuelle bakteriefunn er usikker ved nedre og øvre luftveisinfeksjon.
Dykning av nasopharynxprøver er aktuelt ved mistanke om kikhoste eller difteri og ved påvisning av meningokokkbærerskap eller andre spesielle indikasjoner.

 

Pensel eller aspirat fra nasofarynx kan dyrkes ved nedre luftveisinfeksjon når det er vanskelig å få representativt materiale i ekspektorat.

 

Foreligger det mistanke om bihulebetennelse ber vi om at prøvemateriale enten hentes fra aktuell bihule eller tas med hjelp av endoskopisk teknikk

 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig hos barn er det vanlig at nasopharynx er kolonisert med potensielt patogene bakterier. Det kan derfor ikke med sikkerhet fastslås at et funn av slike mikrober er årsak til symptomene.

 

 

Ekspektorat

 Steril beholder uten transportmedium

 

Typisk bakteriell pneumoni, kikhoste.

Med ekspektorat menes puss fra de nedre luftveier. Ekspektorat samles på sterilt glass med skrukork. Ikke egnet til påvisning av nukleinsyrer.

 

 

 

Ofte inneholder disse prøvene kun spytt eller svelgsekret og er derfor ikke representative. Slike prøver er verdiløse. Dersom pasienten ikke klarer å få opp puss fra nedre luftveier, er prøvetakingen mislykket og prøven sendes ikke inn til undersøkelse.

 

 

Indusert sputum

Steril beholder uten transportmedium

 

Dyrkning av Legionella, PCR/mikroskopi av Pneumocystis og mikroskopi av Mycobacterium tuberculosis

Indusert sputum er et framprovosert ekspektorat Pasienten inhalerer saltvann ved hjelp av et inhalasjonsapparat slik at en kraftig hoste oppstår. Slim /ekspektorat som kommer opp samles på sterilt glass med skrukork.

 

 

 

Trachealsekret

Steril beholder uten transportmedium

 

Prøve tas gjennom sterilt kateter koblet til sug.

 

Området rundt en trakeostomi blir ofte kolonisert med gule stafylokokker og gramnegative staver, det samme er tilfelle med hals og svelg hos intuberte pasienter. Prøver (aspirat) herfra er derfor vanskelige å tolke.

 

 

Bronkialskyllevæske

Steril beholder uten transportmedium

 

Alle slags luftveispatogene mikrober kan påvises.

Blind skylling av bronkier gjennom trachealtube, med eller uten beskyttet børste. Prøven tas med sterilt kateter koblet til sug. Væsken plasseres i en eller flere sterile beholdere med skrukork. Børsteprøve sendes i sterilt glass med skrukork tilsatt 1 ml sterilt fysiologisk saltvann. Det er viktig at sterilt fysiologisk saltvann brukes ved prøvetakingen siden høy saltkonsentrasjon kan virke baktericid.

 

 

 

 

BAL (bronkio-alveolær lavage)

Steril beholder uten transportmedium

 

Alle slags luftveispatogene mikrober kan påvises.

Endoscopisk tatt prøve med fast definert volum som settes ned i ulike seksjoner av lungen, helt perifert. Ellers som bronkialskyllevæske.