sinusitt
sinusitt v. 1.7

1) Prøve til bakteriologisk dyrkning

 

Ved kronisk sinusitt, sykehuservervet sinusitt og ved akutt sinusitt med betydelige symptomer (sykehistorie > 10 dager, feber, forverring under observasjon) kan det tas endoscopiveiledet prøve fra bihule-meatus til bakteriologisk dyrkning. Ved slik prøvetaking er det risiko for at prøven forurenses av mikrober fra andre deler av nesecaviteten.

 

Prøvematerialet anbefales hentet fra selve bihule. Prøve fra nasofarynx anbefales ikke.

 

Prøvene undersøkes på forekomst av pneumokokker, betahemolytiske streptokokker, Haemophilus influenzae, og Moraxella catharralis. Ved kronisk sinusitt, terapisvikt, dentogen sinusitt, sykehusinfeksjon og ved sinusitt etter skade/operativt inngrep undersøkes prøven også på andre agens.

 

Resistensbestemmelse vil kunne bli utført på signifikante funn i adekvat tatt prøve.

 

Oppbevaring før forsendelse

I kjøleskap.

 

Besvarelse

Etter 2 – 3 døgn.

 

2) Prøve til genteknologisk undersøkelse

Hvis pasienten kommer til legen tidlig i sykdomsforløpet (i løpet av de 4 første ukene) kan det være nyttig å sende inn prøve til genteknologisk undersøkelse på luftveisagens (Mycoplasma, Chlamydophila og luftveisvirus).

 

Oppbevaring før forsendelse

I kjøleskap.

 

 

Se også:

Bihuler, prøvetaking