Pneumoni/ nedre luftveisinfeksjon v. 1.9

Diagnostiske metoder

Til mikrobiologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner benyttes flere metoder som krever ulikt prøvemateriale, prøvetakingsteknikk og transportmedium:

  • Bakteriologisk dyrkning av luftveispatogene bakterier
  • Genteknologisk påvisning (PCR) av DNA /RNA fra luftveispatogene bakterier og virus
  • Serologiske undersøkelser av blod, for påvisning av antistoffer mot infeksiøse agens
  • Hurtigtest av Pneumokokkantigen i urin
  • Direkte mikroskopi av prøvemateriale med immunfluorescens for påvisning av spesielle mikrober

Indikasjoner

For å avgjøre hvilke prøver som bør tas, må man vurdere hvilke agens som mest sannsynlig forårsaker sykdommen. Følgende faktorer kan ha betydning:

-      Hvorvidt sykdommen er samfunnservervet eller helsetjenesteassosiert

-      Pasientens immunstatus

-      Sykdommens varighet og alvorlighetsgrad

-      Den epidemiologiske situasjonen på det aktuelle tidspunktet (for eksempel prøver til influensaanalyse i influensasesongen)

-      Reiseanamnese, opprinnelsesland og pasientens alder


Prøvemateriale

Mest representativt materiale fra nedre luftveier får man om prøven tas fra bronkiene med eller uten endoskopisk veiledning, som bronkialskyllevæske eller BAL. Nasofarynkspensel/-sekret og trakealsekret kan også benyttes. Ekspektorat kan benyttes til dyrkning og direkte mikroskopi (evt. med immunfluorescens), men er ikke egnet til nukleinsyrepåvisning.

Transportmedier

Metode

Transportmedium

Bakteriologisk dyrkning av BAL eller ekspektorat.

Sterilt spissglass (BAL) eller sterilt glass (ekspektorat).

Luftveis-PCR (nukleinsyrepåvisning)

BAL: Sterilt spissglass

Nasopharynksprøve: TMVL transportmedium.

Legionella og Pneumocystis utføres kun i BAL.

Serologiske undersøkelser

Serumprøver eller sentrifugerte vacutainerrør med gel

Pneumokokkantigenpåvisning

Urin i steril beholder

Direkte mikroskopi utføres etter spesiell avtale med laboratoriet

BAL-væske eller ekspektorat i steril beholder

 

Prøver til bakteriologisk dyrkning

Aktuelt for påvisning av en rekke agens, herunder vanlig luftveispatogene bakterier som pneumokokker, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis og Legionella pneumophilia. Andre funn identifiseres og kommenteres avhengig av kliniske opplysninger og hvilket prøvemateriale de påvises i. Dyrkning av Bordetella pertussis og Legionella pneumophilia krever spesialdyrkning og det er derfor viktig at laboratoriet informeres der det er mistanke om disse agensene.

 

Prøver til nukleinsyrepåvisning (PCR)

Dette er første valg for påvisning av Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, vanlige luftveisvirus, Legionella pneumophilia og Pneumocystis jirovecii ved sykdomsvarighet under fire uker. Videre er PCR en sensitiv metode for å påvise mykobakterier (tuberkulose). Se analysebeskrivelser for hvert agens.

Prøver til serologisk undersøkelse

Utføres ved vårt laboratorium kun for påvisning av Bordetella pertussis ved sykdomsvarighet over 14 dager. Ved sykdomsvarighet under 4 uker anbefales nasofarynksprøve på TMVL transportmedium eller BAL til nukleinsyrepåvisning (PCR). Se egen analysebeskrivelse.


Prøvetakingstidspunkt

Prøver til bakteriologisk dyrkning bør tas tidlig i sykdomsforløpet, i løpet av de første to ukene. Kikhostebakterier lar seg sjelden dyrke når det er gått mer enn en uke siden sykdomsdebut.

Prøver til nukleinsyrepåvisning bør tas i løpet av de første fire ukene etter sykdomsdebut.

Prøver til antigenpåvisning bør tas i løpet av de første to ukene av sykdomsforløpet.