v. 1.9 Fæcesprøver

Prøvetaking og forsendelse av avføring til mikrobiologisk diagnostikk

 

Alt prøvetakingsutstyr må være rent på utsiden før forsendelse, og korken må være helt tett. Bruk ekstra transporthylse hvis behov. Pass på å få med nok materiale, og bruk riktig medium slik som beskrevet nedenfor.

 • -Påvisning av tarmpatogene bakterier (inkludert EHEC) ved PCR og eventuelt dyrkning.
  -Virusdiagnostikk (rota, astro-, adeno- og norovirus PCR).
  -Parasittpåvisning ved PCR (Giardia lamblia, Cryptosporidium species, Entamoeba histolytica):

  Benytt flytende Cary Blair.
  Rikelig mengde fæces påføres penselen som puttes i transportmediet.
  Oppkast kan ikke benyttes til viruspåvisning.

  Det kan også benyttes 3-4 skjeer med avføring på et tørt, sterilt glass.
  Vi anbefaler glass med skrukork og skje.

 • Clostridium difficile:
  Det må benyttes avføring på et tørt, sterilt glass, helst 3-4- skjeer.
  Vi anbefaler glass med skrukork og skje. 
 • Parasittmikroskopi (cyster og egg): 1-2 skjeer avføring på glass med formalin.
 • Screeningprøve for ESBL- eller VRE-kolonisering.
  Følgende pensel/prøvemateriale kan benyttes:
  -Avføring uten tilsetning.
  -Flytende Amies medium (E-swab pensel dyppes i avføring og settes i mediet).
  -Flytende Amies medium (E-swab pensel fra rectum).

  -OBS. Fecalswab (E-swab med grønn kork) kan ikke benyttes til VRE-screening da denne kun vil favorisere gram negative staver.

 • Enterovirus i avføring:
  Det må benyttes avføring på et tørt, sterilt glass, helst 3-4- skjeer.
  Vi anbefaler glass med skrukork og skje. 

 

Prøvene må oppbevares kjølig.

For bestilling av prøvetakingsutstyr; se Laboratoriehåndboka generell del, ”Utstyr til prøvetaking og forsendelse”.