Fæcesprøver
Fæcesprøver v. 1.11

Prøvetaking og forsendelse av avføring til mikrobiologisk diagnostikk

Alt prøvetakingsutstyr må være rent på utsiden før forsendelse, og korken må være helt tett. Bruk ekstra transporthylse hvis behov. Pass på å få med nok materiale, og bruk riktig medium slik som beskrevet nedenfor.

Prøvene må oppbevares kjølig.

For bestilling av prøvetakingsutstyr; se Laboratoriehåndboka generell del, ”Utstyr til prøvetaking og forsendelse”.

Ved mottak av avføring vil alle prøver bli vurdert for undersøkelse for tarmpatogene bakterier, - virus og de vanligste tarmpatogene virus og parasitter.

Primær undersøkelse er genteknologisk analyse (PCR) som inkluderer følgene agens:
 
Shigella species
Salmonella species
Yersinia enterocolitica
Campylobacter species
Enterohaemorragisk E. coli (EHEC)
Enteroinvasiv E. coli (EIEC)
Enteropatogen E. coli (EPEC)
Norovirus
Adenovirus
Astrovirus
Rotavirus
Crytosporidium species
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica

Beskriv dersom det er synlig blod i avføring og andre viktige opplysninger; for eksempel reiseanamnese.

Prøvene som er positive på PCR vil bli dyrket for nærmere identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse. 

 Avføringsprøve

Utstyr / mengde

Leveres / Sendes

Spesielle merknader

Tarmpatogene bakterier (PCR-undersøkelse):

Indikasjon:
Akutt innsettende diarè eller oppsporing av smittekilder

E-swab med cary blair (fekalswab med grønn kork).

Rikelig mengde avføring påføres pensel som puttes i transportmediet.
Holdbarhet 5 døgn.

Kan også bruke tørt sterilt glass med skje.
Holdbarhet 3 døgn.

 

Prøvemottak

 

Tarmpatogene virus (PCR-undersøkelse mtp noro-, adeno-, astro-, rotavirus):

Indikasjon:
Akutt innsettende diare/ brekninger

E-swab med cary blair (fekalswab med grønn kork).
Holdbarhet 5 døgn.

Kan også bruke tørt sterilt glass med skje.
Holdbarhet 3 døgn.


3-4 skjeer avføring

Prøvemottak 

Ved mistanke om norovirusinfeksjon merkes remissen med "Norovirus?"

 

Prøve kan IKKE undersøkes på oppkast.

Clostridium difficile toksin

 

Indikasjon:
Mistanke om antibiotika-assosiert diare

Undersøkelse kun indisert ved diarè

Tørt og sterilt glass med skje.

3-4 skjeer avføring

Prøvemottak

Analysen påviser stammer som har gener for toxin-produksjon.

Kontrollprøver er ikke indisert da genmaterialet fra stammen kan gjennfinnes i fæces i 1-4 uker etter førstegangs påvisning.

Kan lagres i kjøleskap opp til 1 døgn.

Protozoer og parasitter

(cyster og egg)

Indikasjon:
Hos pasienter hvor parasittmistanke er begrunnet

Glass med medium (formalin) og rød etikett.
Prøveglass kan hentes i prøvemottak

3-4 skjeer avføring

Prøvemottak

Amøber

(levende)

Tørt, sterilt glass med skje.

1-2 skjeer helt fersk avføring.

Direkte til Mikrobiologisk avdeling umiddelbart etter prøvetaking.

Det er nødvendig å avtale med Mikrobiologisk avdeling på forhånd da laboratoriet må stå klar ved mikroskopet når prøven kommer.

Må ha fersk avføring fordi man ser etter levende organismer.

VRE - Vancomycin resistente enterokokker og

ESBLproduserende tarmbakterier

 

E-swab med rosa/hvit kork.

Fecalswab med grønn kork kan også benyttes.

Rektalpensel eller avføring.

Prøvemottak

 

Enterovirus

 

Indikasjon:
Akutt innsettende diare/brekninger.

Meningitt/encefalitt

 

 

Tørt og sterilt glass med skje.

3-4 skjeer avføring

Prøvemottak

Prøven vil bli videresendt til annet laboratorium.