v. 1.7 Prøvetaking og prøvebehandling (blod, urin og fecesprøver)

 

 

En viktig forutsetning for at laboratorieanalysene skal gi riktige resultater, er at pasientforberedelse, prøvetaking, -behandling og -forsendelse er riktig utført. Retningslinjer for den enkelte analyse vil du finne under analysebeskrivelsene i laboratoriehåndboka.

Ansvar for forhold hos pasienten, som har betydning for prøveresultatene, ligger hos rekvirenten.

 

Forhold hos pasienten.

Flere forhold hos pasienten har betydning for analyseresultatene og kan kreve pasientforberedelse før blodprøvetaking.

  Matinntak før prøvetaking kan gi betydelige utslag på enkelte parametre. Ved prøver som bør tas fastende skal pasienten ikke ha spist, drukket eller røkt innen et gitt antall timer før prøvetaking. Om ikke annet er oppgitt gjelder fasten fra kl 24.00 kvelden før.

  Medikamentanalyser: Prøver til terapikontroll tas oftest rett før neste dose, men det finnes unntak. Se analysebeskrivelsene.

  Pasientens kroppsstilling ved prøvetaking vil påvirke konsentrasjonen av ulike komponenter i blodet. Plasmavolumet i blodårene er størst i liggende og minst i stående stilling. En standardisering anbefales ved at pasienten sitter i 10-15 min, før prøvetaking.

  Døgnvariasjon kan være betydelig for enkelte parametre og tidspunkt for prøvetaking har da stor betydning (f.eks. kortisol).

  Kraftig fysisk aktivitet siste døgn eller stress kan ha betydning for enkelte parametre.

 

Blodprøver/Uriner/ Fecesprøver

Henvises til www.noklus.no.

 

 

Prøvetaking av andre materialer

Se analyseoversikt innen de forskjellige laboratoriefag.