v. 1.8 Utstyr til prøvetaking og forsendelse

 

Alle våre brukere i primærhelsetjenesten kan bestille prøvetakingsutstyr hos oss. Benytt skjemaet ”Bestillingsskjema Laboratoriemateriell”. Bestillingen sendes laboratoriene ved Ahus på e-post: lab@ahus.no, eller på fax: 67961509. Oppdatert rekvisisjon finnes på laboratorienes nettsider. Fra www.ahus.no åpnes Laboratorietjenester. Skjemaet kan også bestilles på lab@ahus.no.

 

Vi tilbyr varer for prøvetaking og forsendelse i henhold til gjeldende bestillingsliste. Vareleveranse gjelder utstyr til prøver som analyses ved laboratoriene ved Ahus. Utstyret er således ikke ment å skulle dekke de enkelte legesentrenes interne utstyrsbehov i forbindelse med lokal analysering.

 

Varebestillingene blir registrert på laboratoriet og varene pakkes på et internt lager. De fraktes ut til dere via transporttjenesten eller post. Det må beregnes en behandlingstid på 3-4 dager ved bestilling.