v. 1.6 Prøvetakingsservice på Ahus

Blodprøvetaking på sengepostene

Blodprøvetaking ved Akershus universitetssykehus utføres som hovedregel desentralisert av sykepleiere på sengeområdene. Unntaket er Barne- og ungdomsklinikken (BUK), hvor blodprøvetaking med få unntak utføres av bioingeniører og helsesekretærer fra laboratoriet. Laboratoriet er akkreditert for blodprøvetaking utført av laboratoriets prøvetakere.

 

Blodprøvetaking i poliklinikken

Laboratoriene tilbyr blodprøvetaking i laboratorienes prøvetakingsenheter, både ved Ski sykehus og ved Ahus, Nordbyhagen.

Vi tar imot pasienter fra primærhelsetjenesten ved behov for prøver med spesialbehandling eller når prøvetaking byr på spesielle problemer. Ferdig utfylt rekvisisjon må medbringes.

 

For åpningstider se under Laboratorietjenester på våre nettsider www.ahus.no.