v. 1.4 Prøvetakingsservice på Ahus

 

Blodprøvetaking på Akershus universitetssykehus utføres som hovedregel desentralisert av sykepleiere på sengeområdene. Unntaket er Barne- og ungdomsklinikken (BUK), hvor blodprøvetaking med få unntak utføres av bioingeniører og helsesekretærer fra laboratoriet.  Laboratoriet er akkreditert for blodprøvetaking utført av laboratoriets prøvetakere.

Laboratoriet tilbyr blodprøvetaking i laboratoriets prøvetakingsenhet i glassgaten.

Vi tar imot pasienter fra primærhelsetjenesten ved behov for prøver med spesialbehandling eller når prøvetaking byr på spesielle problemer. Ferdig utfylt rekvisisjon må medbringes.

 

Åpningstid: Mandag‑fredag kl. 07.30-16.00

Tlf: 679 61051 / 61052

(timebestilling kun for belastningsprøver)