Neisseria gonorroheae
Neisseria gonorroheae v. 2.9

Neisseria gonorrhoeae dyrkning og nukleinsyrepåvisning

 

1. Dyrkning

 

 

Agens/Analyser

 

 

Neisseria gonorrhoeae dyrkning

Indikasjon

 

Mistanke om seksuelt overførbar sykdom.

Mistanke om disseminert gonokokkinfeksjon eller gonokokkartritt.

Ved akutt uretritt, epididymitt, prostatitt og urethra-strictur hos menn.

Ved mistanke om cervicitt, endometritt, salpingitt eller tuboovariell abscess.

Ved mistanke om chorioamnionitt

Ved mistanke om infisert abort.

Ved uavklarte smerter i underliv eller magesmerter hos inneliggende pasienter.

Ved voldtekt/overgrep.

Rektalinfeksjon, halsinfeksjon.

Konjunktivitt hos nyfødte.

 

Kontroll etter behandling. Kontrollprøve tas 6-8 uker etter avsluttet behandling.

 

Dyrkning er viktig for resistensbestemmelse. Forekomsten av multiresistente stammer er høy.

 

Kvinner får ofte infeksjon uten symptomer (50 %), mens menn oftest har infeksjon med symptomer (90 %) (klassisk ”dryppert”). Smitten skjer ved direkte kontaktsmitte gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i genitalia, hals eller rektum. Smitterisikoen ved ett ubeskyttet, vaginalt samleie med smittet partner er 50-70 % for kvinner, 20-30 % for menn. Inkubasjonstiden er 2-7 dager. Barn født av infisert mor kan 1-5 dager etter fødselen utvikle alvorlig øyeinfeksjon.

 

Prøvemateriale

 

Sekret fra vagina/endocervix hos kvinner.

Sekret fra uretra hos menn.

Sekret fra øye.

Sekret fra hals.

Sekret fra rektum.

 

Prøvetaking/ prøvebehandling/
forsendelse

 

Sekret til dyrkning av Neisseria gonorrhoeae bør sendes på E-swab (flytende amies) og skal oppbevares i kjøleskap før foresendelse. Transporttiden bør være så kort som mulig. Helst innen et døgn. Se Description: http://lsg-eqs-01/design/buffy/images/icon_document.gifCervixprøver (Gyldig) ,

 

Undersøkelse

 

 Dyrkning på spesialmedium for Neisseria gonorrhoeae.

Tolkning

 

Negative / Neisseria gonorrhoeae IKKE påvist..

Positive prøver besvares med Neisseria gonorrhoeae.

 

Svartid

2-3 døgn fra prøven mottas.

Merknader

 

Neisseria gonorrhoeae er en kravstor bakterie som kan dø under ikke-optimale forhold. Dette fører til at falske negative resultater kan forekomme. Det anmodes derfor sterkt at det samtidig tas prøve til genteknologisk analyse, da dette er en mer sensitiv metode.

 

 

 

2. Nukleinsyrepåvisning

 

 

Agens/Analyser

 

 

Neisseria gonorrhoeae nukleinsyrepåvisning

Indikasjon

 

Mistanke om seksuelt overførbar sykdom.

Mistanke om disseminert gonokokkinfeksjon eller gonokokkartritt.

Ved akutt uretritt, epididymitt, prostatitt og urethra-strictur hos menn.

Ved mistanke om cervicitt, endometritt, salpingitt eller tuboovariell abscess.

Ved mistanke om chorioamnionitt

Ved mistanke om infisert abort.

Ved uavklarte smerter i underliv eller magesmerter hos inneliggende pasienter.

Ved voldtekt/overgrep.

Det er også tilfeller av rektalinfeksjon, halsinfeksjon og bekkeninfeksjon, samt konjunktivitt hos nyfødte.

 

Kontroll etter behandling. Kontrollprøve tas 6-8 uker etter avsluttet behandling. Vi anmoder sterkt at det samtidig tas prøve til bakteriologisk dyrkning for resistensbestemmelse.

 

Kvinner får ofte infeksjon uten symptomer (50 %), mens menn oftest har infeksjon med symptomer (90%) (klassisk ”dryppert”). Smitten skjer ved direkte kontaktsmitte gjennom seksuell kontakt mellom slimhinner i genitalia, hals eller rektum. Smitterisikoen ved ett ubeskyttet vaginale samleie med smittet partner er 50-70 % for kvinner, 20-30 % for menn. Inkubasjonstiden er 2-7 dager. Barn født av infisert mor kan 1-5 dager etter fødselen utvikle alvorlig øyeinfeksjon.

 

Prøvemateriale

 

Sekret fra vagina evt endocervix hos kvinner.

Sekret fra uretra hos menn.

Urin.

Sekret fra øye

Andre prøvematerialer

 

Prøvetaking/ prøvebehandling/
forsendelse

 

Sekret fra endocervix, uretra og øye:

Benytt Cobas® PCR media prøvetakingsutstyr.

Se  http://eqs/cgi-bin/download.pl?pid=ahus&do=picture&RevisionID=112497&picture=CT_labhandbok_image001.png Cervixprøver

OBS: Media-røret inneholder guanidinhydroklorid. Skal ikke komme i direkte kontakt med klormiddel eller andre svært reaktive reagenser, som syrer og baser. NB! Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner.

 

Urin:

Pasienten skal ikke ha urinert den siste timen før prøvetaking. De første 15-40 ml av urinen samles i steril plastbeholder uten tilsetninger, eller i Cobas® PCR media.

  

Oppbevaring/

holdbarhet

Fersk urin

Penselprøver/urin i Cobas PCR Media

2-30 ºC

8 timer ved oppbevaring i romtemperatur

Lang holdbahet

2-8 ºC

14 dager

 Lang holdbahet

- 20 ºC

60 dager.

Pensel/urin-prøver i Cobas PCR Media skal ikke fryses

Undersøkelse

 

PCR påvisning av to målgener fra Neisseria gonorrrhoea på Cobas 6800 analyseinstrument. Samt endelig bekreftelse på Inhouse PCR, med målgenene PorA og OPA. 

Tolkning

Påvist (se merknader), Ikke påvist, Inkonklusiv.

Svartid

 

1-10 virkedager.

 

Merknader

For behandlingsanbefalinger ved påvist gonokokkinfeksjon, se nasjonale retningslinjer; "Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten" (antibiotikaiallmennpraksis.no)

 

Pasienten må kontrolleres om 3 uker, og avstå fra sex inntil et negativt prøvesvar foreligger. Smitteoppsporing og behandling av seksualpartnere må gjennomføres for å hindre spredning.

 

Positivt svar indikerer tilstedeværelse av Neisseria gonorrhoeae i tilsendt prøvemateriale. I midlertidig kan andre Nesseria species i normal halsflora i svært sjeldne tilfeller føre til falskt positivt signal i testen. Alle positive fra Cobas 6800 CTNG test skal derfor bekreftes på Inhouse metode (PorA og OPA target).

Vennligst send ny prøve tatt på E-swab (flytende amies) til dyrkning for resistensbestemmelse. Prøven bør sendes også dersom behandling allerede er startet.

Infeksjon med Neisseria gonorrhoeae er nominativt meldepliktig til MSIS. Meldeskjema sendes MSIS med kopi til kommunelege i pasientens bostedskommune.