v. 1.5 Prøver til Cytologi fra primærhelsetjenesten

 

1.0 Hensikt

Sørge for riktig prøvetaking, merking, preanalytisk behandling og forsendelse av prøver som skal til cytologisk undersøkelse. 

 

2.0 Omfang

Gjelder for prøvetaking, merking, preanalytisk behandling og forsendelse av prøver som skal til cytologisk undersøkelse.

 

Avdelingens åpningstid: Alle hverdager 08.00-16.00

Telefonnr. cytologisk lab:                  67 96 41 50

Telefonnr. Cytologisk prøvesvar:      67 96 12 70

 

Postforsendelse av biologisk materiale skal være i samsvar med krav satt av Posten, DSB og Sosial- og helsedirektoratet (2008). Biologisk materiale sendes i posten som A-post eller særpakke.

 

3.0 Arbeidsbeskrivelse

 

3.1 Ansvar

Rekvirenter fra primærhelsetjenesten som sender cytologiske prøver til Ahus og Avdeling for patologi. 

 

3.2 Handling

 

Det er én rekvisisjon for alle typer cytologiske prøver, merket "CYTOLOGI".

Rekvisisjonen skal fylles fullstendig ut med:

         11-sifret personnummer

         Fullt navn

         Relevante kliniske opplysninger

         Hvor prøven er tatt fra

         Dato for prøvetaking

         Rekvirerende leges navn, legekontor og telefonnummer.

 

Prøvebeholder merkes med:

         Fødselsnummer og eller

         Navn

 

Legg prøve med tilhørende rekvisisjon i samme konvolutt, og gjerne flere

prøver/remisser i den samme konvolutten.

 

Bruk konvolutt adressert til Patologi, eller kryss av for "Avdeling for patologi" på

laboratorienes felleskonvolutt.

 

 

Cervix/vagina:

Riktig prøvetaking er avgjørende for korrekt vurdering av materialet. Se Kvalitetsmanual for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, kapittel 5 www.kreftregisteret.no.

Væskebasert cytologi: Prøven tas med Rover Cervex Brush Combi (ikke på gravide) alternativt Rover Cervex Brush og børstehodet overføres direkte til væskebeholderen (Surepath collection vial) som merkes med pasient identifikasjon.

NB! Hvis det benyttes egne merkelapper er det viktig at disse settes rett til høyre for 2D-koden (ikke over denne). Pass også på at merkelappen ikke dekker over spalten i bunnen av beholderen.

HPV- reflekstest: ved funn av lavgradige forandringer i den cytologiske prøven vil den samme prøven også analyseres på HPV (etter nasjonale retningslinjer innført 1/7-15).

 

Urin:

Det sendes 30-50 ml urin, tilsatt like deler 50% alkohol.

Urin til cytologi bør ikke være morgenurin.

Av blæreurin sendes det minst 2 prøver fra forskjellige dager, med hver sin remisse. Verdien av bare én prøve er begrenset.

 

Andre væsker:

Tilsett like deler væske og 50% sprit som sendes inn sammen med utfylt remisse som tydelig forteller hvilket prøvemateriale det er snakk om.

 

Svartider:

Screeningprøver/rutineprøver fra livmorhals: innen 3 uker.

Kliniske/ non-gyn prøver: 80% innen 7 virkedager (kreftpakke) og resterende innen 10 virkedager.

Ved særskilt behov for raskere svar, kryss av for CITO og oppgi telefonnummer om svaret skal telefoneres.
 

Elektroniske svar sendes ut tre ganger daglig.

 

4.0 Relaterte dokumenter

 

5.0 Vedlegg

 

6.0 Grunnlagsinformasjon