Urat (Urinsyre )
Urat (Urinsyre ) v. 2.9

Indikasjoner

Mistanke om urinsyregikt. Kontroll ved behandling med urinsyresenkende midler og ved cytostatikabehandling. Nyresteinsutredning. Ev. ved preeklampsi (usikker klinisk nytteverdi).

Referanseintervaller

Barn:

Kan ha lavere verdier enn voksne1

Kvinner 18–49 år:

155–350 µmol/L2

Kvinner ≥ 50 år:

155–400 µmol/L2

Menn ≥ 18 år:

230–480 µmol/L2

Kilder: 

1. Soldin SJ. Pediatric Reference Intervals. 6th ed. Washington, DC: AACC Press; 2007.

2. Rustad P et al. The Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP). Scand J Clin Lab Invest 2004;64(4):271–84.

Generelt

Urinsyre er sluttproduktet i nedbrytningen av puriner som er byggesteiner i DNA, RNA og liknende molekyler. Puriner omdannes til xantin som vha. xantinoksidase blir til urinsyre i leveren. Noe urinsyre nedbrytes av tarmbakterier, men mesteparten utskilles i urinen. I plasma forekommer urinsyre primært som urat. Løselighets­grensen for urat i plasma er ca. 400 µmol/L. Forhøyet P-Urat kan hos enkelte føre til akutt artritt (urinsyregikt) eller nyrestein. Imidlertid er hyperurikemi et vanlig tilfeldig funn hos pasienter uten symptomer på forhøyet P-Urat.

Vurdering

Høye verdier

         Redusert renal utskillelse: Nyresvikt, ketoacidose, laktacidose, legemidler (diuretika, salisylat i lave doser), hypotyreose, blyforgiftning.

         Økt produksjon: Høyt inntak av puriner (f.eks. kjøtt), alkoholinntak, stort celle- eller vevshenfall (f.eks. myeloproliferative sykdommer, psoriasis, hemolytisk anemi, div. cancersykdommer, cytostatikabehandling), metabolske forstyrrelser.

         Overvekt.

         Kraftig muskelarbeid.

 

Lave verdier

         Økt renal utskillelse: Probenecid-behandling, Wilsons sykdom, Fanconis syndrom.

          Redusert produksjon: Mangel på eller hemming av xantinoksidase (f.eks. ved behandling med allopurinol), alvorlig leverskade. Barn har normalt lavere verdier.

         Svangerskap (første to trimestre).

Feilkilder

Dersom pasienten behandles med rasburikase (Fasturtec®), vil nedbrytningen av urat fortsette i prøveglasset, og den målte verdien blir da lavere enn pasientens reelle verdi dersom prøven ikke analyseres umiddelbart. Behandling med N-acetylcystein (Mucomyst) kan interferere og gi feil resultater.

Metode

Enzymatisk kolorimetrisk metode på Cobas pro, c503 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,2 mL. Holdbart 3 døgn i romtemperatur og 7 dager i kjøleskap.