T4, fritt (FT4, fritt tyroksin) (v. 1.10)
Utarbeidet ved enheten: Ahus/Divisjon for diagnostikk og teknologi/Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Mer informasjon...

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av hypo- og hypertyreose (sammen med TSH).

Referanseintervaller

7–16 pmol/L1

Små barn kan ha litt høyere verdier2

Kilder:

1. Beckman Coulter, leverandørdokumentasjon, noe modifisert.2. Soldin SJ, Brugnara C, Wong EC. Pediatric Reference Intervals. Sixth ed. Washington DC: AACC Press; 2007.

 

Biologisk variasjon: Under graviditet er det normalt med verdier i nedre del av referanse­området, ev. lett nedsatte verdier.

Generelt

Tyroksin (T4) produseres i glandula thyreoidea og er, sammen med trijodtyronin (T3), en viktig regulator av stoffskiftet. Hypofysehormonet TSH stimulerer produksjon og sekresjon av tyroksin, som igjen virker hemmende på utskillelsen av TSH (negativ feedback). T4 omdannes i ulike vev til T3, som har større biologisk effekt. Over 99,9 % av T4 i plasma er proteinbundet, hovedsakelig til TBG (tyroksinbindende globulin). Det er den ubundne fraksjonen som har biologisk effekt.

Vurdering

FT4 må vurderes sammen med TSH.

 

Forhøyede verdier (og supprimert TSH) er typisk for hypertyreose. Forhøyet FT4 ses også ved de sjeldne tilfeller av perifer tyreoideahormonresistens; TSH er da normal/økt.

 

Nedsatte verdier (og økt TSH) er typisk for primær hypotyreose. Ved hypofysær eller hypotalamisk hypotyreose ses lav FT4 og lav/normal TSH. Ved alvorlig sykdom kan man finne nedsatt FT4 selv om pasienten er eutyreot.

 

Kontroll ved tyroksinbehandling: Ved optimalt nivå av TSH på mellom 0,5 og 1,5 mIE/L vil konsentrasjonen av FT4 hos de fleste ligge i øvre tredjedel av referanseområdet, men hos noen pasienter vil FT4 være lett forhøyet. Det anbefales å ta prøve medikamentfastende, fordi FT4 er opptil 20 % økt flere timer etter inntak av tyroksindosen.

Feilkilder

Antistoff hos pasienten mot reagenser som brukes i analysen, kan interferere og gi falsk for høy eller lav verdi (sjelden). Ved avvikende mengde eller abnorme bindeproteiner kan man få feil resultat.

Alvorlig sykdom gir vanligvis lave FT4-verdier, men høye verdier (sammen med normal TSH) kan i blant ses ved akutt alvorlig sykdom. Slik ”falsk” høy FT4 antas å skyldes redusert binding mellom T4 og proteiner forårsaket av bl.a. økning i frie fettsyrer og endringer i pH. Behandling med heparin i.v. kan også, via økning i frie fettsyrer, gi ”falsk” høy FT4.

Metode

Analyseprinsipp: Totrinns kompetitiv immunenzymatisk kjemiluminescens. Access-metode på UniCel DxI 800 (Beckman Coulter).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 8 timer i romtemperatur og 6 dager i kjøleskap. Ved behandlingskontroll bør prøve tas medikamentfastende om morgenen.Kapittelmeny