v. 1.12 T4, fritt (FT4, fritt tyroksin)

Indikasjoner

Diagnostikk og kontroll av hypo- og hypertyreose (sammen med TSH).

Referanseintervaller

< 1 uke:

11,0 - 32,0

pmol/L

1 – 4 uker:

12,0 - 28,0

pmol/L

1 – 11 md:

12,0 - 26,0

pmol/L

1 – 5 år:

12,0 - 23,0

pmol/L

6 – 19 år:

12,0 - 22, 0

pmol/L

≥ 20 år:

8,0 - 21,0

pmol/L

Kilder: OUS – Rikshospitalet

Biologisk variasjon: Under graviditet er det normalt med verdier i nedre del av referanseområdet , ev. lett nedsatte verdier.

Generelt

Tyroksin (T4) produseres i glandula thyreoidea og er, sammen med trijodtyronin (T3), en viktig regulator av stoffskiftet. Hypofysehormonet TSH stimulerer produksjon og sekresjon av tyroksin, som igjen virker hemmende på utskillelsen av TSH (negativ feedback). T4 omdannes i ulike vev til T3, som har større biologisk effekt. Over 99,9 % av T4 i plasma er proteinbundet, hovedsakelig til TBG (tyroksinbindende globulin). Det er den ubundne fraksjonen som har biologisk effekt.

Vurdering

FT4 må vurderes sammen med TSH.

Forhøyede verdier (og supprimert TSH) er typisk for hypertyreose. Forhøyet FT4 ses også ved de sjeldne tilfeller av perifer tyreoideahormonresistens; TSH er da normal/økt.

Nedsatte verdier (og økt TSH) er typisk for primær hypotyreose. Ved hypofysær eller hypotalamisk hypotyreose ses lav FT4 og lav/normal TSH. Ved alvorlig sykdom kan man finne nedsatt FT4 selv om pasienten er eutyreot.

Kontroll ved tyroksinbehandling: Ved optimalt nivå av TSH på mellom 0,5 og 1,5 mIE/L vil konsentrasjonen av FT4 hos de fleste ligge i øvre tredjedel av referanseområdet, men hos noen pasienter vil FT4 være lett forhøyet. Det anbefales å ta prøve medikamentfastende, fordi FT4 er opptil 20 % økt flere timer etter inntak av tyroksindosen.

Feilkilder

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak. Enhver påvirkning som kan influere på bindingsevnen til bindingsproteinene, kan endre resultatet på fT4-analysene (eks. misbruksstoff, NTI, eller pasienter med FDH). Autoantistoff mot thyreoideahormon kan interferere med analysen. Analysen kan ikke benyttes på pasienter som behandles med lipidsenkende stoffer inneholdende D-T4. Skal thyreoideafunksjonen kontrolleres hos slike pasienter, skal behandlingen først seponeres i 4-6 uker, så den fysiologiske tilstanden kan gjenopprettes.

Alvorlig sykdom gir vanligvis lave FT4-verdier, men høye verdier (sammen med normal TSH) kan i blant ses ved akutt alvorlig sykdom. Slik ”falsk” høy FT4 antas å skyldes redusert binding mellom T4 og proteiner forårsaket av bl.a. økning i frie fettsyrer og endringer i pH. Behandling med heparin i.v. kan også, via økning i frie fettsyrer, gi ”falsk” høy FT4.

Metode

Analyseprinsipp: Elektrokjemiluminescensimmunoassay – ECLIA. Kompetitivt prinsipp på Cobas 8000 e801, Roche Diagnostics AS

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 5 dager i romtemperatur og 7 dager ved 2-8 °C.