v. 2.2 Prolaktin

Indikasjoner

Kvinner: Oligo-amenorré, infertilitet, galaktorré.

Menn: Infertilitet, impotens, redusert libido, galaktorré.

I tillegg ved mistanke om funksjonsforstyrrelse eller patologisk prosess i hypotalamus-hypofyseområdet. Kontroll etter behandling for svulster i dette området.

Referanseintervaller

Kvinner:

100-500 mIE/L

Menn:

85-325 mIE/L

 

Kilde: Roche Diagnostics, leverandørdokumentasjon.

Generelt

Prolaktin produseres i hypofyseforlappen. Hormonet stimulerer brystutvikling og laktasjon hos kvinner.

Vurdering

Forhøyede verdier: Serumkonsentrasjonen viser betydelig døgnvariasjon med de høyeste nivåer om natten under søvn, særlig mot morgenen. Prolaktin stiger raskt ved fysisk og psykisk stress. Proteininntak kan også øke prolaktinnivået. Flere prøver kan derfor i blant være nødvendige. Høye verdier ses under graviditet og laktasjon samt hos nyfødte.

Ikke-fysiologisk hyperprolaktinemi ses ved prolaktinproduserende hypofyseadenomer og romoppfyllende eller destruktive prosesser i hypofyse-hypotalamusområdet samt ved en rekke andre endokrine og ikke-endokrine patologiske tilstander (bl.a. hypotyreose, akromegali, defekt steroidsyntese i gonader eller binyrer, nyresvikt, leversykdommer).

En rekke medikamenter kan gi forhøyede verdier, bl.a. fentiaziner, trisykliske antidepressiva, metyldopa, meprobamat, haloperidol, reserpin, amfetaminer, antihypertensiva, isoniazid, cimetidin, verapramil, P-piller.

Prolaktin kan forekomme i forskjellige molekylære former, bl.a. ”big-big”-prolaktin (makroprolaktin), som er et kompleks av prolaktin og bindeprotein, oftest IgG, og som antas å ha liten eller ingen biologisk aktivitet. Ulike prolaktinanalyser medbestemmer makroprolaktin i ulik grad. Vår analyse medbestemmer i liten grad makroprolaktin. I alle førstegangsprøver med prolaktinkonsentrasjoner > 800 mIE/L vil det bli utført felling med PEG(polyetylenglykol) for å undersøke ev. tilstedeværelse av makroprolaktin.

Lave verdierkan ses etter hypofyseinfarkt.

Feilkilder

Antistoffer hos pasienten mot antistoffer som brukes i analysen, kan gi feil svar (oftest falsk forhøyet verdi). Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

Bestemmelse av prolaktin er avhengig av tidspunkt for prøvetaking, da prolaktin-utskillelse skjer episodisk og er påvirket av døgnrytmen. Frigivelse av prolaktin hemmes av dopamin, L-dopa og ergotaminderivater.

Metode

Analyseprinsipp: Elektrokjemiluminescensimmunoassay – ECLIA.

Cobas 8000 e801 fra Roche Diagnostics AS.

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. 5 dager i romtemperatur. 14 dager ved 2-8 °C.