Prolaktin (v. 1.9)
Utarbeidet ved enheten: Ahus/Divisjon for diagnostikk og teknologi/Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi

Mer informasjon...

Indikasjoner

Kvinner: Oligo-amenorré, infertilitet, galaktorré.

Menn: Infertilitet, impotens, redusert libido, galaktorré.

I tillegg ved mistanke om funksjonsforstyrrelse eller patologisk prosess i hypotalamus-hypofyseområdet. Kontroll etter behandling for svulster i dette området.

Referanseintervaller

K ≤ 50 år:

≤ 600

mIE/L

K > 50 år:

≤ 450

mIE/L

M:

≤ 300

mIE/L

Kilde: Beckman Coulter, leverandørdokumentasjon, modifisert.

Generelt

Prolaktin produseres i hypofyseforlappen. Hormonet stimulerer brystutvikling og laktasjon hos kvinner.

Vurdering

Forhøyede verdier: Serumkonsentrasjonen viser betydelig døgnvariasjon med de høyeste nivåer om natten under søvn, særlig mot morgenen. Prolaktin stiger raskt ved fysisk og psykisk stress. Proteininntak kan også øke prolaktinnivået. Flere prøver kan derfor i blant være nødvendige. Høye verdier ses under graviditet og laktasjon samt hos nyfødte.

Ikke-fysiologisk hyperprolaktinemi ses ved prolaktinproduserende hypofyseadenomer og romoppfyllende eller destruktive prosesser i hypofyse-hypotalamusområdet samt ved en rekke andre endokrine og ikke-endokrine patologiske tilstander (bl.a. hypotyreose, akromegali, defekt steroidsyntese i gonader eller binyrer, nyresvikt, leversykdommer).

En rekke medikamenter kan gi forhøyede verdier, bl.a. fentiaziner, trisykliske antidepressiva, metyldopa, meprobamat, haloperidol, reserpin, amfetaminer, antihypertensiva, isoniazid, cimetidin, verapramil, P-piller.

Prolaktin kan forekomme i forskjellige molekylære former, bl.a. ”big-big”-prolaktin (makroprolaktin), som er et kompleks av prolaktin og bindeprotein, oftest IgG, og som antas å ha liten eller ingen biologisk aktivitet. Ulike prolaktinanalyser medbestemmer makroprolaktin i ulik grad. Vår analyse medbestemmer i liten grad makroprolaktin, kun hos opp til 2–4 % av personer med makroprolaktin. Dersom makroprolaktinemi mistenkes, kan prøven sendes til et annet laboratorium for kontroll. 

 

Lave verdier kan ses etter hypofyseinfarkt.

Feilkilder

Antistoffer hos pasienten mot antistoffer som brukes i analysen, kan gi feil svar (oftest falsk forhøyet verdi).

Metode

Analyseprinsipp: Enzymmerket immunometrisk kjemiluminescens. Access-metode på UniCel DxI 800 (Beckman Coulter).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Det anbefales fastende prøve tatt etter kl. 10. Holdbart 8 timer i romtemperatur, 6 dager i kjøleskap.