Urat (Urinsyre) i urin
Urat (Urinsyre) i urin v. 2.1

Indikasjoner

Utredning av hypo-/hyperurikemi. Urolithiasis.

Referanseintervaller

Døgnurin, voksne:

1,5–4,5 mmol/d, kostavhengig1

Tilfeldig latt urin (spot-urin), voksne:

0,2–6,7 mmol/L, kostavhengig1

Generelt

Urat er sluttproduktet i nedbrytningen av puriner (adenin/guanin) som er byggesteiner i DNA, RNA og liknende molekyler. I serum foreligger urinsyre hovedsakelig som urat. Meste­parten av produsert urat blir utskilt i urinen.

Vurdering

U-Urat er kostavhengig. En kjenner også til flere stoffskiftelidelser som rammer ulike trinn i urinsyremetabolismen. Disse kan føre til enten høye eller lave verdier av urat i urinen.

 

Høye verdier

Økt produksjon (f.eks. pga. økt inntak av puriner (f.eks. kjøtt, alkohol), feil i metabolismen av puriner, økt cellehenfall). Behandling med probenecid og salisylat i høye doser (hemmer reabsorpsjonen). Stor ekskresjon (f.eks. pga. Fanconis syndrom eller stor diurese).

 

Lave verdier

Oligurisk nyresvikt (gjelder måling i døgnurin) og andre tilstander som fører til lav glomerulær filtrasjonsrate (GFR). Behandling med diuretika (hemmer tubulær sekresjon av urinsyre). Lave doser salisylat (stimulerer reabsorpsjon av urinsyre). Mangel på eller hemming av xantinoksidase (f.eks. ved allopurinolbehandling) som katalyserer omdanning av xantin til urinsyre. Svær leverskade.

Feilkilder

Feil ved innsamling av døgnurin.

Metode

Fotometrisk metode på cobas pro, c503 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

5 mL urin (morgen-, spot- eller døgnurin).

Døgnurinsamling: Kast første dags morgenurin. Deretter samles all urin i en beholder, til og med morgenurinen dagen etter. Notér samletid og volum.  

 

Tradisjonelt har man anbefalt at døgnurin samles på beholder tilsatt NaOH for å gjøre urinen alkalisk (pH > 8.0), for å hindre utfellinger. Det er imidlertid flere studier som tyder på at det blir pålitelige resultater for U-Urat selv om døgnurinen ikke pH-justeres2,3

 

Urinen er holdbar 3 dager i romtemperatur.

Referanser

1.     Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests. 4th ed. Philadelphia: Sauders; 2006.

2.     Petit MBeaudeux JLMajoux SHennequin C. Is a pre-analytical process for urinalysis required? Ann Biol Clin (Paris) 2017 Oct 1;75(5):519-524.

3.     Yilmaz G, Yilmaz FM, Hakligör A, Yücel D. Are preservatives necessary in 24-hour urine measurements? Clin Biochem 2008 Jul;41(10-11):899-901.