FSH
FSH v. 2.3

Indikasjoner

Påvisning av inntrådt klimakterium. Utredning ved mistanke om gonadesvikt, enten primær eller sekundær til sykdommer i hypofyse eller hypotalamus.

Referanseintervaller

Kvinner ≥ 12 år:

Follikkelfase:

< 12 IE/L

Midtsyklus:

15–30 IE/L

Lutealfase:

< 12 IE/L

Postmenopausalt:

> 20 IE/L

 

Menn ≥ 12 år:

1,4–12 IE/L

 

Kilde: RH/OUS utarbeidet for samme metode. RH har basert sitt RI på en vektet gjennomgang av anerkjent litteratur. Dokumentasjon er bedt tilsendt

RH har ikke RI for barn.

Generelt

FSH (follikkelstimulerende hormon), som produseres i hypofyseforlappen, er et dimert glykoprotein sammensatt av en ß-kjede som er spesifikk for FSH og en α-kjede som er felles for hCG, FSH, LH og TSH. FSH er et gonadotropin: Hos kvinner stimulerer FSH granulosacellene i ovarienes follikler til proliferasjon og produksjon av østradiol. Hos menn stimulerer FSH testiklenes Sertoliceller, som kontrollerer spermatogenesen. Frigjøringen av LH og FSH reguleres gjennom et samspill mellom GnRH (gonadotropin releasing hormone) fra hypotalamus og steroidhormoner fra gonadene.

Vurdering

Analysesvarene må ses i sammenheng med pasientens alder, kjønn og menstruasjonssyklus. Ved polycystisk ovarialsyndrom er forholdet mellom LH og FSH oftest > 2 (2,5). Hos yngre kvinner med mistanke om tidlig overgangsalder, bør FSH bestemmes sammen med østradiol.

 

Forhøyede verdier:Gonadesvikt av en rekke ulike årsaker. Pubertas praecox av hypotalamisk årsak.

 

Lave verdier: Hormonbehandling (P-piller). Skader i hypotalamus eller hypofyse, forstyrrelser i hypotalamusfunksjonen som ved anorexia nervosa, betydelig stress eller alvorlig sykdom. Ved graviditet er konsentrasjonen meget lav.

Feilkilder

Det bør ikke tas prøver fra pasienter som med høye biotindoser (> 5 mg/dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak.

I sjeldne tilfeller kan interferens oppstå på grunn av ekstremt høye titre av antistoff mot analytt-spesifikke antistoffer, streptavidin eller rutenium.

Metode

Analyseprinsipp: Elektrokjemiluminescensimmunoassay – ECLIA.

Sandwichprinsipp, 18 min. Cobas 8000 e801, Roche Diagnostics AS

 

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 5 dager i romtemperatur.

14 dager ved 2-8 °C.