Fosfat
Fosfat v. 3.1

Indikasjoner

Ernæringsforstyrrelser. Nyresvikt. Mistanke om paratyreoideasykdom. Uklare trøtthets- og krampetilstander.

Referanseintervaller

< 15 d

1,71–3,15 mmol/L

15 d–<1 år

1,47–2,54 mmol/L

1–4 år:

1,33–2,06 mmol/L

5–12 år

1,28–1,82 mmol/L

K 13–15 år

1,00–1,70 mmol/L

M 13–15 år

1,11–1,88 mmol/L

16–17 år

0,94–1,55 mmol/L

K ≥ 18 år:

0,85–1,50 mmol/L

M 18–49 år

0,75–1,65 mmol/L

M ≥ 50 år

0,75–1,35 mmol/L

Kilder:

Veiledende barnereferanseområder: Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk biokjemi: CALIPER Pediatric Reference Interval Database. CALIPER (sickkids.ca) (Roche cobas).

Referanseområder for voksne: Rustad P et al. The Nordic Reference Interval Project 2000 (NORIP). Scand J Clin Lab Invest 2004;64(4):271–84.

Generelt

Ca. 85 % av kroppens fosfatmengde er bundet i skjelettet. Resten befinner seg hovedsakelig intracellulært hvor fosfat er det viktigste anionet og spiller en sentral rolle i glykolysen. Kun en mindre mengde eksisterer i plasma hvor nivået hovedsaklig reguleres av den renale reabsorpsjonen som stimuleres eller hemmes.

Vurdering

Høye verdier

-       Redistribusjon av fosfat fra cellene til ekstracellulærvæsken (tumorlyse-syndrom, rabdomyolyse, uttalt hemolyse, metabolsk acidose, insulinmangel).

-       Nyresvikt (pga. redusert filtrasjon og ekskresjon).

-       Økt tubulær reabsorpsjon (hypoparatyreoidisme, akromegali, bisfosfonatbehandling, arvelige tilstander).

-       Inntak av store mengder fosfatholdige laksantia.

Lave verdier

-       Redistribusjon av fosfat fra ekstracellulærvæsken inn i cellene (sepsis (ukjent mekanisme, mulig cytokineffekt?), akutt respiratorisk alkalose, insulinbehandling ved ukontrollert diabetes mellitus, inntak av karbohydratholdig mat etter perioder med dårlig ernæring (f.eks. hos alkoholikere), ”hungry bone”-syndrom, brannskader).

-       Økt renal ekskresjon (osmotisk diurese, hyper­paratyreoidisme – primær og sekundær (vit. D-mangel), Fanconis syndrom, medikamenter (f.eks. tiazider), brannskader, arvelige tilstander).

-       Redusert intestinal absorpsjon (lavt inntak kombinert med kronisk diaré og/eller malabsorpsjon og/eller vit. D-mangel). Vedvarende behandling med magnesium- eller aluminiumholdig antacida.

Feilkilder

Betydelig hemolyse.

Metode

Fotometrisk metode på cobas pro, c503 (Roche Diagnostics).

Prøvemateriale og prøvebehandling

Serum, minimum 0,2 mL. Holdbart 24 timer i romtemperatur og 4 dager i kjøleskap.