Vit. B9 (Folsyre)
Vit. B9 (Folsyre) v. 2.6

Indikasjoner

Mistanke om folatmangel, spesielt hos eldre, alkoholikere og gravide, ved malabsorpsjonstilstander og ved makrocytær anemi.

Referanseintervaller

≥ 7 nmol/L

Kilde: OUS.

Generelt

Folat er fellesbetegnelse på en stoffgruppe som dannes fra B-vitaminet folsyre. Cellene tar opp N5-metyltetrahydrofolat, som omdannes til tetrahydrofolat med B12 som nødvendig kofaktor; metylgruppen fra folat overføres til homocystein og det dannes metionin i samme reaksjon. Tetrahydrofolat omdannes så videre til en rekke mer komplekse folatformer. B12-mangel fører altså til mangel på folat intracellulært, samtidig som folat i serum er normal eller økt (N5-tetrahydrofolatet som ikke kan omdannes videre lekker raskt ut av cellene igjen, såkalt ”folatfelle”).

Folater er nødvendige i nukleinsyresyntesen og i omsetningen av visse aminosyrer (overfører én-karbonforbindelser). Folatmangel fører til megaloblastanemi. Nevropsykiatriske forstyrrelser kan også forekomme. Folatmangel ved konsepsjonstidspunktet og i tidlig graviditet kan medføre medfødt nevralrørsdefekt. En medfødt defekt i enzymet 5,10-metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) i homozygot form gir gjerne lavere nivå i serum samt lett/moderat hyperhomocysteinemi.

Vurdering

Lave verdier(< 10 nmol/L) ses ved folatmangel, men tilfeldig og forbigående lavt inntak kan gi lave verdier uten at det foreligger en mangeltilstand. Folatmangel kan ha ulike årsaker: Nedsatt inntak (feilernæring særlig hos eldre, alkoholikere), økt nedbrytning (alkoholmisbruk), redusert opptak (tarmsykdommer), økt forbruk eller tap (graviditet, hemolytisk anemi / myeloproliferative tilstander, psoriasis og andre sykdommer med økt celleproliferasjon) samt endret folatmetabolisme (antiepileptika, folatantagonister, barbiturater). For å skille folatmangel fra kobalaminmangel, kan måling av homocystein og metylmalonsyre være til hjelp (metylmalonsyre er høy ved kobalaminmangel, men vanligvis ikke ved folatmangel, homocystein er forhøyet ved begge tilstander).

 

Høye verdier: Folattilskudd. Langvarig faste. B12-mangel.

Feilkilder

Hemolyse gir falskt forhøyede verdier. Lyseksponering kan gi falsk for lave verdier. Det bør ikke tas prøver fra pasienter som behandles med høye biotindoser (>5 mg /dag), før minst 8 timer etter siste biotininntak. Prøver med ekstremt høye total protein konsentrasjoner er ikke egnet til brukt for denne analyen.

Metode

Analyseprinsipp: Elektrokjemiluminescensimmunoassay – ECLIA. Kompetitiv metode på Cobas 8000 e801, Roche Diagnostics AS.

Prøvemateriale og prøvebehandling

Hemolysefritt serum, minimum 0,5 mL. Holdbart 8 timer i romtemperatur og 6 dager i kjøleskap. Serum må beskyttes mot sollys.